Object

Title: Peresmotr pragmatiki obrâdov nevesty v bane: motivy „stolbiček novotočenyj” v pričetah i „krestom ležatʹ” v invektivnoj kupalʹskoj pesne iz russkoji belorusskoj tradicij XIX – načala XX veka

Group publication title:

Studia Białorutenistyczne

Description:

tytuł równoległy w języku angielskim: Revision of the pragmatics of the rites of the bride in the bathhouse: the motifs of “a newly rolled stick” in wedding laments and “the Cross to lie” in Kupala invective song from the Russian and Belarusian traditions of the 19th – early 20th Centuries ; tytuł równoległy w języku polskim: Rewizja pragmatyki obrzędów panny młodej w łaźni. Motywy „słupek nowotoczony” w weselnychlamentach i „krzyżem leżeć” w inwektywnej pieśni kupałowskiej w tradycji rosyjskiej i białoruskiej (XIX – początek XX wieku) ; tytuł równoległy w języku białoruskim: Pierahlad prahmatyki abradau niawiesty u łazni: matywy „słupok nowatocznany” u hałaszenniach i „kryżam lażac” u inwiektyunaj kupalskaj piesni z ruskaj i biełaruskaj tradycyi XIX – paczatku XX stahoddzia ; artykuł w: Studia Białorutenistyczne T. 17 (2023), s. 89-122 ; streszczenia w języku angielskim, rosyjskim, polskim, białoruskim

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Place of publication:

Lublin

Contributor:

Kowalow, Siergiej. Redaktor naczelny

Identifier:

oai:bc.umcs.pl:48529

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

rus

Relation:

Studia Białorutenistyczne T. 17 (2023)

Rights:

Domena publiczna. Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę. Wykorzystując utwór należy pamiętać o poszanowaniu autorskich praw osobistych Twórcy.

Object collections:

Last modified:

Apr 2, 2024

In our library since:

Apr 2, 2024

Number of object content hits:

14

All available object's versions:

http://dlibra.umcs.lublin.pl/publication/52387

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information