Object structure

Title:

Bycʹ volʹnym..." Netutèjšyâ: reversion: belaruskaâ èksperymentalʹnaâ dramaturgìâ («TVL», «Bum-Bam-Lìt»)". Aǔtary-skladalʹnìkì:Alena Lepìšava, Viktar Žybulʹ, Zmicer Vìšnëǔ. Zürich: Diaphanes, 2023, 580 s. (Seryâ „Myslìcʹ mastactva” Ìnstytutatèoryì Cûryhskaj vyšèjšaj školy mastactvaǔ ì Cèntra mastactvaǔ ì tèoryì kulʹtury Cûryhskaga ǔnìversìtèta)

Group publication title:

Studia Białorutenistyczne

Creator:

Rubin Dzmitry

Subject:

filologia białoruska ; Białoruś ; slawistyka ; czasopisma polskie

Description:

Recenzja w: Studia Białorutenistyczne T. 17 (2023), s. 343-344 ; Tytuł równoległy: To Be Free..."Otherworldly: reversion: Belarusian experimental drama ("TVL", "Boom-Bam-Lit")". The authors are:Elena Lepishava, Viktar Zhibul, Dmitry Vishnev. Zürich: Diaphanes, 2023, p. 580 (The series ”ThinkingArt " by the Institute of Art History of the Zurich University of the Arts and the Center for Arts and Cultural Theory of the University of Zurich)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Place of publication:

Lublin

Contributor:

Kowalow, Siergiej. Redaktor naczelny

Date:

2023

Type:

recenzja

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

bel

Relation:

Studia Białorutenistyczne

Rights:

Domena publiczna. Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę. Wykorzystując utwór należy pamiętać o poszanowaniu autorskich praw osobistych Twórcy.