English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 38 (2014)

Publication structure:
 • Res Historica
  • Res Historica z. 1 (1997)
  • Res Historica z. 2 (1998)
  • Res Historica z. 3 (1998)
  • Res Historica z. 4 (1998)
  • Res Historica z. 5 (1998)
  • Res Historica z. 6 (1998)
  • Res Historica z. 7 (1999)
  • Res Historica z. 8 (1999)
  • Res Historica z. 9 (1999)
  • Res Historica z. 10 (2000)
  • Res Historica z. 11 (2000)
  • Res Historica z. 12 (2000)
  • Res Historica z. 13 (2002)
  • Res Historica z. 14 (2002)
  • Res Historica z. 15 (2002)
  • Res Historica z. 16 (2004)
  • Res Historica z. 17 (2004)
  • Res Historica z. 18 (2004)
  • Res Historica z. 19 (2005)
  • Res Historica T. 20 (2005)
  • Res Historica T. 21 (2005)
  • Res Historica T. 22 (2006)
  • Res Historica T. 23 (2006)
  • Res Historica T. 24 (2007)
  • Res Historica T. 25 (2007)
  • Res Historica T. 26 (2008)
  • Res Historica T. 27 (2009)
  • Res Historica T. 28 (2009)
  • Res Historica T. 29 (2010)
  • Res Historica T. 30 (2010)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 31 (2011)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 32 (2011)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 33 (2012)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 34 (2012)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 38 (2014)
   • Martem'ânov, A. Veterany rimskoj armii - magistraty i žrecy v Nižnej Mezii
   • Fomin, M., Suprun, S. On the issuue of shaping of the Chersonesos citizens'world-view during the transformation from anr antique to Byzantine city (on the materials of Chersonesos necropolis)
   • Sobiesiak, J. Znaczenie bitwy pod Chlumcem (1126) dla relacji politycznych między władcą niemieckim Lotarem III a czeskim księciem Sobiesławem I
   • Janas, E. Armia koronna Rzeczypospolitej w sporach i rozgrywkach politycznych pierwszych lat wojny na Ukrainie (1648-1649)
   • Krzyżewski, K. Życie rodzin wojskowych podczas powstania listopadowego
   • Lubczyńska, A. Z działalności odczytowej Związku Naukowo-Literackiego we Lwowie (1893/98-1914)
   • Kęsik, J. Władze wojewódzkie w Lublinie wobec kwestii ukraińskiej na Chełmszczyźnie i Podlasiu Południowym w latach 1935-1939
   • Charczuk, W. Działalność podziemia antykomunistycznego na Południowym Podlasiu (1944-1948)
   • Dzieńkowski, T. Badania archeologiczno-architektoniczne na terenie średniowiecznej rezydencji książęcej w północnej części Wysokiej Górki w Chełmie
   • Gmiterek, H. Instrukcja sejmiku lubelskiego posłom na sejm 1581 roku
   • Madejski, P. Księdza Józefa Rokosznego przekład traktatu Pseudo-Plutarcha Περì παίδωv άγωγής
   • Słapek, D. Biografistyczne doświadczenia starożytników (na marginesie konferencji "Marek Antoniusz - historia i tradycja", Lublin, 08-09.12.2014 r.)
   • Lewandowski, J. Zagłada pogranicza. J. Makar, M. Hornyj, A. Saluk, Wid deportacji do deportacji. Suspilno-politycznie żyttia chołms'ko-pidlias'kich ukrainciw (1915-1947). Doslidżenia. Spogadi. Dokumienty U tr'och tomach. Tom T: Doslidżenija, Czerniwci, Bukrek 2011, ss. 880, il. : [recenzja]
   • Wolff, Catherine, L'armée romaine. Une armée modèle?, CRNS Éditions, Paris 2012, ss. 221: [recenzja]
   • D. Engels, P. Van Neuffelen (ed.), Religion and Competition in Antiquity, Collection Latomus 343, Bruxelles 2014, ss. 307: [recenzja]
   • Pieniądz, Aneta, Więzi braterskie we wczesnym średniowieczu: wyobrażenie i praktyka społeczna, TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2011, ss. 318: [recenzja]
   • Praktyczna odsłona nauk pomocniczych w świetle ostatniego podręcznika słowackich muzeologów. L'uboš Kačirek, Radosłav Ragač, Pavol Tišliar, Múzeum a historickê vedy (vysokoškolská učebnica), Kraków 2013, Spolok Slovákov v Pol'sku ss. 285, 106 il. (w tym kolor.): [recenzja]
   • Bogusz, Monika, Miasto Łęczna w okresie Królestwa Polskiego (1815-1866), Łęczna 2014, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, ss. 391: [recenzja]
   • Filipkowski, Piotr, Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, ss. 509: [recenzja]