English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Humanistyczne Vol. 29 (1974)

Publication structure:
 • Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Humanistyczne
  • Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Humanistyczne Vol. 29 (1974)
   • Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Humanistyczne Vol. 29 - okładka, strona tytułowa, spis treści
   • Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Humanistyczne Vol. 29 - dedykacja
   • Wolski, Józef - Filhellenizm Arsacydów
   • Łoposzko, Tadeusz - Misja Publiusza Sestiusza w Galii w 58 r. p.n.e.
   • Kamienik, Roman - Alea iacta est?
   • Konik, Eugeniusz - Gajusz Juliusz Cezar w historiografii
   • Szczygieł, Ryszard - Lubelska Rada miejska w okresie tumultu 1522-1523 r.
   • Zins, Henryk - Spór o Johna Dee
   • Witusik, Adam Andrzej - Szymon Szymonowic - "dyrektor nauk i inspektor" Tomasza Zamoyskiego
   • Tworek, Stanisław - Podręczniki J. A. Komeńskiego w szkołach różnowierczych Rzeczypospolitej (XVII-poł.XVIII w.)
   • Orłowski, Ryszard - Udział Andrzeja Zamoyskiego w pracach Komisji Edukacji Narodowej
   • Libiszowska, Zofia - Tomasz Paine a Polska stanisławowska
   • Mądzik, Marek - Z działalności handlowej Polaków w Chersonie pod koniec XVIII wieku
   • Mencel, Tadeusz - Ciężary wojskowe Galicji Zachodniej w czasie wojen Austrii przeciw Francji w latach 1796-1809
   • Pleśniarski, Bolesław - Kształcenie nauczycieli szkół elementarnych w czasach Księstwa Warszawskiego
   • Wiśniewski, Stanisław - W kręgu rosyjskich oficjalnych dziejopisów epoki napoleońskiej
   • Ćwik, Władysław - Projekt "ustawy miejskiej" dla Królestwa Polskiego z doby polistopadowej
   • Baranowski, Bohdan - Z dziejów polsko-gruzińskich stosunków kulturalnych z połowy XIX wieku (opisy Gruzji Mateusza Gralewskiego)
   • Grot, Zdzisław Henryk - Pierwsi prezesi Koła Polskiego w sejmie pruskim (1849-1867)
   • Jakóbczyk, Witold - Kolonizatorzy i hakatyści
   • Bender, Ryszard - Popowstaniowe losy rodziny Jana Jeziorańskiego
   • Koprukowniak, Albin - Pierwsze zjazdy ziemian w guberni lubelskiej po powstaniu styczniowym
   • Lewandowski, Jan - Sądownictwo w Królestwie Polskim w czasie I wojny światowej. Okupacja austro-węgierska
   • Śladkowski, Wiesław - Sprawa polska w publicystyce Andre Tardieu
   • Dutkiewicz, Józef - Czy Marceli Handelsman był historykiem postępowym?
   • Cimek, Henryk - Stosunek rewolucyjnego ruchu chłopskiego do Kościoła
   • Horoch, Emil - Udział Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem w wyborach do Sejmu i Senatu na Lubelszczyźnie w 1930 r.
   • Wieliczko, Mieczysław - Historia jako przedmiot nauczania w tajnym szkolnictwie doby okupacji hitlerowskiej