polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 44 (2017)

Publication structure:
 • Res Historica
  • Res Historica z. 1 (1997)
  • Res Historica z. 2 (1998)
  • Res Historica z. 3 (1998)
  • Res Historica z. 4 (1998)
  • Res Historica z. 5 (1998)
  • Res Historica z. 6 (1998)
  • Res Historica z. 7 (1999)
  • Res Historica z. 8 (1999)
  • Res Historica z. 9 (1999)
  • Res Historica z. 10 (2000)
  • Res Historica z. 11 (2000)
  • Res Historica z. 12 (2000)
  • Res Historica z. 13 (2002)
  • Res Historica z. 14 (2002)
  • Res Historica z. 15 (2002)
  • Res Historica z. 16 (2004)
  • Res Historica z. 17 (2004)
  • Res Historica z. 18 (2004)
  • Res Historica z. 19 (2005)
  • Res Historica T. 20 (2005)
  • Res Historica T. 21 (2005)
  • Res Historica T. 22 (2006)
  • Res Historica T. 23 (2006)
  • Res Historica T. 24 (2007)
  • Res Historica T. 25 (2007)
  • Res Historica T. 26 (2008)
  • Res Historica T. 27 (2009)
  • Res Historica T. 28 (2009)
  • Res Historica T. 29 (2010)
  • Res Historica T. 30 (2010)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 31 (2011)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 32 (2011)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 33 (2012)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 34 (2012)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 44 (2017)
   • Szczur, P. Kolekty zwyczajne i nadzwyczajne jako źródła środków na jałmużnę biskupią (do IV wieku) : zarys problematyki
   • Staręgowski, B. W służbie województwom wielkopolskim i Rzeczypospolitej : okoliczności sformowania i działalności pułku Bogusława Leszczyńskiego w latach 1648-1649
   • Wierzbicki, L. A. Reasumpcje i limitacje Trybunały Koronnego w latach 1660-1700
   • Redin, D. Landratura Sankt-Peterburgskoj gubernii : štat, funkcii, mesto v sisteme upravleniâ (materialy k issledovaniû)
   • Nižnìkova, S. Tradicìï ta novacìï v sistemì upravlìnnâ duhovnimi navčalʹnimi zakladami Rosìjsʹkoï ìmperìï (XVIII - počatok XX stolìttâ)
   • Ružickaâ, I. Mesto gosudarstvennoj kancelâriii v strukture vlasti Rossijskoj imperii XIX veka
   • Posohov, S. Rektor universiteta v bûrokratičeskoj sisteme Rossijskoj imperii XIX - načala XX veka
   • Lûbičankovskij, S., Uezdnyj načlʹnik kak institut upravleniâ i akkulʹturacii (na materialah ûgo-vostočnoj okrainy Rossijskoj imperii 2-j poloviny XIX - načala XX veka)
   • Arsanukaeva, M. Ûristy iz narodov Severnogo Kavkaza i ih rolʹ v zaŝite prav gorcev (vtoraâ polovina XIX - načalo XX veka)
   • Grebenkin, I. Revolûciâ 1917 goda i transformaciâ voenno-bûrokratičeskih struktur v Rossii
   • Isaev, I. Normativnye struktury i "socialʹno-hozâjstvennoe naznačennie imuŝestvennyh prav"
   • Mazur, L. Images of power in the early Soviet society : evolution of official representations, sources and mechanisms of their construction
   • Gorbačev, O. Local government in the early soviet society : evolution and characteristisc of territorial organization
   • Magier, D. Problematyka rozpoznania przynależności zespołowej i zespołów rozbitych w opracowaniu akt sądów powszechnych Rzeczypospolitej Polskiej okresu międzywojennego z terenu byłego Królestwa Polskiego = Issues concerning the origin of documentation drawn up by Polish general cour
   • Solska, E. Projekt "e-TV-Historia" wobec audiowizualnego idiomu współczesnych badań i edukacji historycznej
   • Tarasiuk, D. Aby przed kongresem pokoju można było "tych prawdziwych Polaków" od reprezentacji zupełnie odsunąć : z korespondencji Marii Curie-Skłodowskiej i Bolesława Motza z Aleksandrem Lednickim (czerwiec-listopad 1917)
   • Sołga, P. Historia Kościoła w cieniu polityki państwa : uwagi na temat książki Studia nad polityką polską XX wieku : Relacje państwo – Kościół, red. mieczysław ryba,wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 240
   • Hübner, M. Władysław Konopczyński, Dziennik 1918–1921, cz. 1–2, oprac. Piotr Biliński, Paweł Plichta, Warszawa–Kraków 2016, ss. 508 (cz. 1), ss. 480 (cz. 2)
   • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 44 (2017) - Spis treści