English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Etnolingwistyka : problemy języka i kultury. T. 30

Publication structure:
 • Etnolingwistyka
  • Etnolingwistyka. T. 1
  • Etnolingwistyka. T. 2
  • Etnolingwistyka. T. 3
  • Etnolingwistyka. T. 4
  • Etnolingwistyka. T. 5
  • Etnolingwistyka. T. 6
  • Etnolingwistyka. T. 7
  • Etnolingwistyka. T. 8
  • Etnolingwistyka. T. 9/10
  • Etnolingwistyka. T. 11
  • Etnolingwistyka. T. 12
  • Etnolingwistyka. T. 13
  • Etnolingwistyka. T. 14
  • Etnolingwistyka. T. 15
  • Etnolingwistyka. T. 16
  • Etnolingwistyka. T. 17
  • Etnolingwistyka. T. 18
  • Etnolingwistyka. T. 19
  • Etnolingwistyka. T. 20
  • Etnolingwistyka. T. 21
  • Etnolingwistyka. T. 22
  • Etnolingwistyka : bibliografia adnotowana 1988-2008 - Tomczak, Łukasz (1969-)
  • Etnolingwistyka. T. 23
  • Etnolingwistyka. T. 24
  • Etnolingwistyka. T. 25
  • Etnolingwistyka. T. 30
   • Tolstaâ, S. Świat człowieka i jego granice w świetle danych językowych
   • Grzegorczykowa, R. Kilka uwag o udziale zjawisk gramatycznych w tworzeniu językowego obrazu świata
   • Pajdzińska, A. Kategorie gramatyczne a językowy obraz świata
   • Tabakowska, E. Gramatyka i historiografia, czyli językowy obraz świata w relacji historyka
   • Filar, D. Gramatykalizacja i leksykalizacja pojęć a językowy obraz świata : szkic o ekwiwalencji kognitywnej
   • Nowosad-Bakalarczyk, M. O gramatycznych i leksykalnych wykładnikach pojęcia liczby w polszczyźnie
   • Pieciul-Karmińska, E. Nijakość w języku i neutralność w literaturze jako sygnał odmienności kulturowej?
   • Wierzbicka, A. A 'sense of entitlement' encoded in English grammar
   • Levisen, C. The grammar of violence : insights from Danish ethnosyntax and the Wierzbicka-Pinker debate
   • Peeters, B. (White) lies and (pieux) mensonges : ethnolinguistic elaborations on not telling the truth
   • Frank, R. Looking at Europe through a Basque lens : ethnolinguistic considerations of two worldviews
   • Stria, I. Linguistic worldview in multilingual groups as an indicator of developing a communal identity : the case of Esperanto
   • Głaz, A. Lubelska etnolingwistyka kognitywna a anglojęzyczna lingwistyka kulturowa : wybrane problemy
   • Niebrzegowska, S. O różnych wariantach definicji leksykograficznej : od taksonomii do kognitywizmu
   • Manasterska, E. Z dziecięcych refleksji nad językiem
   • Antonenko, J. Antropocentryzm w jezyku i kulturze Słowian
   • Szadura, J. Nowa publikacja polskich kognitywistów
   • Niebrzegowska-Bartmińska, S. Rosyjski kalendarz ludowy w ujęciu etnolingwistycznym, O. V. Atrosenko, Ju. A. Krivoscapova, K. V. Osipova, Russkij narodnyj kalendar. Etnolingisticeskij slovar. Naucnyj red. E. L. Berezovic, Moskva: Ast-Press Kniga 2015, 544 s.
   • Wójcicka, M. Językowość kultury i kultury i kulturowość języka. Lingwistyka kulturowa i międzykulturowa. Antologia, red. Waldemar Czachur, Warszawa: Wydawnictwa Uniwerytetu Warszawskiego, 2017, 337 s.
   • Łaszkiewicz, M. Wartości w litewskim językowo-kulturowym obrazie świata. Kristina Rutkovska, MArius Smetona, Irena Smetoniene, Vertybes lietuvio pasaulevaizdyje, Vilnius: Akademine leidyba, 2017, 300 s.
   • Sotiriv, P. Ważny przyczynek do rozumienia języka wartości. Nazwy wartości w językach europejskich. RAport z badań empirycznych, red. Iwona Bielińska-Gardziel, Małgorzata Brzozowska, Beata Żywicka, Przemyśl; Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, 2017, 375 s.
   • Bukowski, W. Pamięć językiem pisana. Pamięć w ujęciu lingwistycznym Zagadnienia teoretyczne i metodyczne, red. Waldemar Czachur, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018, 263 s.
   • Ludwik, K. Cialo w języku japońskim - pomiędzy relatywizmem kulturowym a uniwersalnością ludzkiego doświadczenia. Cielesność w kulturze Japonii. Literatura i język, red. Iwona Kordzińska-Nawrocka, Agnieszka Kozyra, Warszawa: Japonica, 2016, 271 s.
   • Głaz, A. Rytm, metrum, rym. O tłumaczeniu wierszy. James W. Underhill, Voice and versification on translating poems, Ottawa: University of Ottawa Press, 2016, xiii, 333 s.
   • Ttymiakin, L. O sztuce reportażu. Aneta Wysocka, Fakty - język - podmiotowość. Stylistyczne osobowości reportaży Ryszrda Kapuścińskiego, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu MArii Curie Skłodowskiej, 2016, 278 s.
   • Bartmiński, J., Szadura J. Sprawozdanie z działalności Komisji Etnolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów w III kadencji w latach 2013-2018
   • Szadura, J. Z prac Sekcji Etnolingwistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN (1 VI 2017-1 VI 2018)
   • Historyczna pamięć w języku. Tezy wystąpień w ramach etnolingwistycznego bloku tematycznego na XVI MKS w Belgradzie 2018
   • Profesor Anna Wierzbicka
   • Etnolingwistyka : problemy języka i kultury. T. 30 - spis treści