polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 43 (2017)

Publication structure:
 • Res Historica
  • Res Historica z. 1 (1997)
  • Res Historica z. 2 (1998)
  • Res Historica z. 3 (1998)
  • Res Historica z. 4 (1998)
  • Res Historica z. 5 (1998)
  • Res Historica z. 6 (1998)
  • Res Historica z. 7 (1999)
  • Res Historica z. 8 (1999)
  • Res Historica z. 9 (1999)
  • Res Historica z. 10 (2000)
  • Res Historica z. 11 (2000)
  • Res Historica z. 12 (2000)
  • Res Historica z. 13 (2002)
  • Res Historica z. 14 (2002)
  • Res Historica z. 15 (2002)
  • Res Historica z. 16 (2004)
  • Res Historica z. 17 (2004)
  • Res Historica z. 18 (2004)
  • Res Historica z. 19 (2005)
  • Res Historica T. 20 (2005)
  • Res Historica T. 21 (2005)
  • Res Historica T. 22 (2006)
  • Res Historica T. 23 (2006)
  • Res Historica T. 24 (2007)
  • Res Historica T. 25 (2007)
  • Res Historica T. 26 (2008)
  • Res Historica T. 27 (2009)
  • Res Historica T. 28 (2009)
  • Res Historica T. 29 (2010)
  • Res Historica T. 30 (2010)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 31 (2011)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 32 (2011)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 33 (2012)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 34 (2012)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 43 (2017)
   • Parkhomenko, M. The Issue of Time and Reasons of the Theater of Chersonessus Decadence
   • Wojciechowski, P. Patronage in Roman Religious Associations in Italy under the Principate
   • Jabłońska, A. Starość w kręgu ludzi Kościoła. Dwa przykłady z epoki przedrozbiorowej
   • Rokita, J. G. Dwa żetony koronacyjne upamiętniające koronację Jana III Sobieskiego w Krakowie, autorstwa nieznanych medalierów, pochodzące z 1676 roku. Uwagi ikonograficzne
   • Nižnìkova, S. Načalʹnij proces v êparhìalʹnih žinočih učiliŝah Rosìjsʹkoï ìmperïï (druga polovina XIX - počatok XX st.)
   • Korzeniowski, M. Działalność mińskich Polaków w latach 1917–1918w świetle publikacji „Dziennika Mińskiego”
   • Hoszowska, M. Szkoła Szymona Askenazego
   • Jēkabsons, Ē. Stosunki łotewsko-polskie jesienią 1919 roku: kontekst rosyjskiej białej armii Bermondta
   • Wojtkowiak, J. Represje wobec tak zwanych inorodców, oficerów Armii Czerwonej w czasie wielkiej czystki
   • Kruszyński, M. Wokół dyskusji o przedwojennej inteligencji, uniwersytetach i wreszcie robotnikach na uniwersytetach (1945–1956). Uwag kilka
   • Wołoszyn, J. Postawy mieszkańców województwa lubelskiego wobec rzeczywistości społeczno-politycznej lat 1944/1945–1956
   • Czarnota, T. Działalność dokumentacyjna Wojewódzkiej Komisji Historii Partii i Archiwum Komitetu Wojewódzkiego PPR w Lublinie w latach 1946–1948
   • Hundert, Z. Listy przypowiednie dla Marcina Zamoyskiegoz lat 1656, 1679 i 1683 na chorągwie jazdy i regiment pieszy w wojsku koronnym
   • Górnicka, I. Pasja męki Mikołaja Prażmowskiego prymasa gnieźnieńskiego wedle Lublina pisana 1672
   • Dmitruk, S. Wspomnienia Zofii (Klimczuk) – mniszki prawosławnego monasteru w Radecznicy
   • Kupisz, D. Jak powstrzymać ekspansję turecką w Europie,czyli o książce Wołodymyra Pyłypenki, W obliczu wroga. Polska literatura antyturecka od połowy XVI do połowy XVII wieku, Wydawnictwo Napoleon V , Oświęcim 2016, ss. 191
   • Sołga, P. Droga polskich Żydów do Izraela. Refleksje na marginesie książki Łukasza Tomasza Sroki i Mateusza Sroki,Polskie korzenie Izraela. Wprowadzenie do tematu. Wybór źródeł, Wydawnictwo Austeria,Kraków–Budapeszt 2015, ss. 714
   • Twarowska-Antczak, E. [Rec.]: Joseph Rykwert, Idea miasta. Antropologia formy miasta w Rzymie, w Italii i w świecie starożytnym, z angielskiego przełożył Tomasz Wujewski, Międzynarodowe CentrumKultury, Kraków 2016, ss. 353
   • Mazur, M. [Rec]: Padraic Kenney, Budowanie Polski Ludowej. Robotnicy a komuniści 1945–1950, Wydaw. W.A.B.– Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2015, ss. 451; Małgorzata Fidelis, Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce, Wydaw. W.A.B. – Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa2015, ss. 368
   • Goszczyński, A. „Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych”. Konferencja naukowa. Poznań 11–12 maja 2017 roku. Sprawozdanie