polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 35 (2013)

Publication structure:
 • Res Historica
  • Res Historica z. 1 (1997)
  • Res Historica z. 2 (1998)
  • Res Historica z. 3 (1998)
  • Res Historica z. 4 (1998)
  • Res Historica z. 5 (1998)
  • Res Historica z. 6 (1998)
  • Res Historica z. 7 (1999)
  • Res Historica z. 8 (1999)
  • Res Historica z. 9 (1999)
  • Res Historica z. 10 (2000)
  • Res Historica z. 11 (2000)
  • Res Historica z. 12 (2000)
  • Res Historica z. 13 (2002)
  • Res Historica z. 14 (2002)
  • Res Historica z. 15 (2002)
  • Res Historica z. 16 (2004)
  • Res Historica z. 17 (2004)
  • Res Historica z. 18 (2004)
  • Res Historica z. 19 (2005)
  • Res Historica T. 20 (2005)
  • Res Historica T. 21 (2005)
  • Res Historica T. 22 (2006)
  • Res Historica T. 23 (2006)
  • Res Historica T. 24 (2007)
  • Res Historica T. 25 (2007)
  • Res Historica T. 26 (2008)
  • Res Historica T. 27 (2009)
  • Res Historica T. 28 (2009)
  • Res Historica T. 29 (2010)
  • Res Historica T. 30 (2010)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 31 (2011)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 32 (2011)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 33 (2012)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 34 (2012)
  • Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 35 (2013)
   • Delimata-Proch, M. Polscy historycy doby romantyzmu o królowej Polski Rychezie. W kręgu mitów historycznych
   • Jop, R. Delimitacje Podolińca z Toporcem w XIII-XVIII wieku. Z dziejów kształtowania się granicy linearnej na Spiszu
   • Hul, O. Elita władzy miasta Lwowa w XVI wieku
   • Reichert, R. Holenderscy korsarze w Indiach Zachodnich podczas wojny trzydziestoletniej (1621-1648)
   • Bondyra, W. Aleksander Świeżawski - chorąży lubaczowski. Kariera średniego szlachcica z województwa bełskiego w czasach saskich.
   • Latawiec, K. Pochodzenie narodowościowe i wyznanie oficerów rosyjskiej straży granicznej w Królestwie Polskim wdrugiej połowie XIX i na początku XX wieku
   • Kęsik, J. Z działalności Komitetów Koordynacyjnych w latach 1936-1939
   • Sioma, M. Polityka Obozu Zjednoczenia Narodowego wobec wsi i chłopów w latach 1937-1939
   • Piotrowski, J. Dzieje Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźctwie w latach 1939-1945 (zarys problematyki)
   • Stefaniak, J. Postawy religijno-patriotyczne mieszkańców Świdnika w latach osiemdziesiątych XX wieku
   • Kolbuszewska, J. "Omnia tempus habet" - o problemach ujmowania i definiowania czasu w nauce i kulturze (przegląd stanowisk)
   • Gmiterek, G. Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych
   • Guretskyj, M. Z ìstorїї radânìzacїї gospodarstva Volinì Shìdnoї Galičini v 1939-1941 rr.
   • Szumiło, M. Dokumenty z moskiewskiej teczki Józefa Cyrankiewicza
   • Dąbrowski, K. W sprawie publikacji o Lubelskiej Delegaturze Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym : [recenzja]
   • Motyka, Grzegorz, Wnuk, Rafał, Stryjek, Tomasz., Baran, Adam F. : Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodnie w latach 1944-1953, Gdańsk-Warszawa 2012, Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 666 : [recenzja]
   • Jońca, Maciej : Prawo rzymskie. Marginalia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 342 : [recenzja]
   • O'Malley, John W. : Trent. What Happened at the Council, Harvard University Press, Cambridge 2013, ss. 335 : [recenzja]
   • Centrum i peryferie średniowiecznego świata w świetle monografii Janet L. Abu-Lughod: Europa na peryferiach. Średniowieczny system-świat w latach 1250-1350, Kęty 2012: [recenzja]
   • Wierzbicki, Leszek A.: Pospolite ruszenie w Polsce w drugiej połowie XVII wieku. Ostatnie wyprawy z lat 1670-1672, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, ss. 378: [recenzja]
   • Kolbuszewska, Jolanta : Tadeusz Korzon (1839-1918). Między codziennością, nauką a służbą narodowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź 2011, ss. 365 : [recenzja]
   • Kordian Józef Zamojski, Dzienniki (1930-1938), opracowanie naukowe Robert Litwiński i Marek Sioma, Instytut Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa 2011, ss. 365: [recenzja]
   • Magier, Dariusz: System biurokratyczny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie bialskopodlaskim w latach 1975-199, Siedlce 2013, ss. 315: [recenzja]
   • Kołodziej, Edward (oprac.), Inwentarz akt i mikrofilmów Ambasady RP w Waszyngtonie z lat (1918)1919-1945 oraz mikrofilmów z akt Jana Ciechanowskiego, ambasadora RP w Waszyngtonie, a następnie działacza i publicysty w USA z lat 1945-1956, Warszawa 2012, ss. 377: [recenzja]
   • Słapek, D. O potrzebie badań nad Rzymską Republiką, czyli "Lucjusz Korneliusz Sulla - historia i tradycja", Lublin, 15-16 kwietnia 2013 r.
   • Łuć, I. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji "Antyczna i bizantyńska sztuka kulinarna", Lublin, 9 listopada 2012 r.
   • Maleszyk, R. Sprawozdanie z konferencji "Powstanie styczniowe 1863 r. i carskie więzienia w Królestwie Polskim", Lublin, 8 maja 2013 r.
   • Stępnik, A. "Edukacja w miejscach pamięci w Polsce. Tendencje i kierunki rozwoju". Konferencja naukowa zorganizowana przez Państwowe Muzeum na Majdanku i Instytut Historii UMCS, Lublin, 11 października 2012 r.
   • Ausz, M. Sprawozdanie z konferencji "Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach", Lublin, 18-19 października 2012 r.
   • Czarnota, T. Sprawozdanie z konferencji "Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce", Lublin, 8 listopada 2012 r.
   • Buczkowska, M. Krótka historia Biblioteki Wspomnień
   • Solska, E. Studenci Instytutu Historii UMCS laureatami konkursu projektowego
   • Sioma, M. Sprawozdanie z XXI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów, Lublin, 22-26 kwietnia 2013 r.
   • Gmiterek, H. Profesor Mykoła Krykun doktorem honoris causa UMCS