Object structure

Title:

The reference to absence in the English sequences no + noun and in the sequences pas de + noun and/or aucun + noun in French = Odniesienie do nieobecności w angielskich sekwencjach no + N i w sekwencjach pas de + N i / lub aucun + N w języku francuskim

Group publication title:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae

Previous title:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora Vol. 31-Vol 37

Creator:

Bourdier, Valérie (1977- ) ; Leroux, Agnès

Subject:

Językoznawstwo porównawcze ; Język angielski ; Język francuski

Description:

Bibliografia na stronie 67. ; Streszczenie w języku polskim. ; artykuł w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae Vol. 36, 1 (2018), strony 55-68 ; Linguistique contrastive : méthodologies, applications et perspectives = Contrastive linguistics : methodologies, applications and perspectives Strony 55-68 ; tyt. równoległy: Odniesienie do nieobecności w angielskich sekwencjach no + N i w sekwencjach pas de + N i / lub aucun + N w języku francuskim

Publisher:

UMCS

Place of publication:

Lubiln

Contributor:

Gabryś-Sławińska, Monika. Red.

Date:

2018

Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

eng

Relation:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae Vol. 36, 1 (2018) ; Linguistique contrastive : méthodologies, applications et perspectives = Contrastive linguistics : methodologies, applications and perspectives

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Source of sponsorship :

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego