Object structure

Title:

Verordnungsblatt des Generalgouverneurs für die Besetzten Polnischen Gebiete = Dziennik Rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla Okupowanych Polskich Obszarów / hrsg. vom Amt des Generalgouverneurs. 1939/Zeitliche Überficht 1939

Subject:

Generalne Gubernatorstwo (1939-1945 ; terytorium pod okupacją niemiecką) ; rozporządzenia (prawo administracyjne) ; akty administracyjne ; Polska ; 1900-1945

Description:

Od 1939, Nr 5 m. wyd.: Krakau Zeitungsverlag Krakau-Warschau G.m.b.H. ; R. 1940 ukazał się w dwóch częściach : Cz. 1 zawiera rozporządzenia, dekrety, odezwy Generalnego Gubernatora ; Cz. 2 - inne rozporządzenia. ; tekst równol., niem., pol. ; tyt. poprzedni : Verordnungsblatt für die Besetzten Gebiete in Polen = Dziennik Rozporządzeń dla Obszarów Okupowanych w Polsce ; tyt. następny : Verordnungsblatt für das Generalgouvernement = Dziennik Rozporządzeń dla Generalnego Gubernatorstwa

Publisher:

Amt des Generalgouverneurs

Place of publication:

Warschau

Contributor:

Generalne Gubernatorstwo (1939-1945 ; terytorium pod okupacją niemiecką). Amt des Generalgouverneurs.

Date:

1939

Type:

czasopismo

Format:

image/x.djvu

Language:

niem., pol.

Relation:

Tyt. poprz.: Verordnungsblatt für die Besetzten Gebiete in Polen = Dziennik Rozporządzeń dla Obszarów Okupowanych w Polsce. 1939 ; Tyt. nast.: Verordnungsblatt für das Generalgouvernement. 1940-1943

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Source of sponsorship :

Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne