polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Budujemy szkoły
Found : 16
View:
1. 

Wieczór literacko-artystyczny poświęcony twórczości C. Norwida i Fryderyka Szopena

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Janowi Kochanowskiemu w hołdzie : Komitet budowy pomnika Jana Kochanowskiego w Lublinie... w styczniu 1930

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Gazeta Powiatu Łukowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Statut Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych

Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych

Keywords: statut , Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Odezwa : ciężkie przejścia dni ubiegłych skończyły się [...], Lublin dnia 15 maja 1926 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Sebastjan Fabjan Klonowicz, poeta mieszczanin w. XVI

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Ognisko Nauczycielskie : miesięcznik poświęcony teorji i praktyce życia szkolnego, oświacie pozacszkolnej, zagadnieniom szmokształcenia i regjonalizmu oraz sprawom organizacyjno-społecznym

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Lublin w grafice polskiej : wystawa na X-lecie PKWN

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wystawa S. Noakowski 1867-1928

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Ausstellung Lublins Deutschtum in sechs Jahrhunderten

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wystawa ku czci pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego : pamiątki z pobytu Józefa Piłsudskiego w Lubelszczyźnie...

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Międzynarodowa wymiana dóbr kulturalnych a Kongres Nauki Rysunku w Pradze

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Marszałek Józef Piłsudski jako pisarz, wydawca, redaktor, drukarz : wystawa [...] - Seifert, Franciszek (1900-1964)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych za Czas od 1 lipca 1933 r. do 31 grudnia 1934 r. i Plan Pracy na Rok 1935

Keywords: 1900-1945 , budynki szkolne , Polska , sprawozdania , szkolnictwo powszechne

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych za Rok 1935 i Plan Pracy na Rok 1936

Keywords: 1900-1945 , budynki szkolne , Polska , sprawozdania , szkolnictwo powszechne

Find similar objects  |  Add to bibliography