English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes Vol. 5 (2007)
Found : 910
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes Vol. 5 (2007) - spis treści

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Barbara Przybyszewska-Jarmińska, "Muzyczne dwory polskich Wazów", Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2007 [recenzja]

Jasiński, Tomasz (1958- )

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes Vol. 3/4 (2005/2006) - spis treści

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Związki muzyki i słowa

Białas, Maciej

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI, Informatica

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

„III Koncert fortepianowy” Andrzeja Nikodemowicza. Muzyka piękna

Jasiński, Tomasz (1958- )

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

"Muzyka Jasnogórska. Musica Claromontana I-VI", red. Komitet Naukowo-Redakcyjny Jasnogórskich Muzykaliów pod przewodnictwem Remigiusza Pośpiecha, Klasztor OO. Paulinów Jasna Góra, Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA, Kraków 2005-2006 [recenzja]

Jasiński, Tomasz (1958- )

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Z badań nad przekazami źródłowymi pieśni ludowych na przykładzie pieśni maryjnych z Lubelszczyzny

Kusto, Agata

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kariery zawodowe muzyków w świetle analizy dróg edukacyjnych i aktywności artystycznej

Jemielnik, Joanna

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wyższe Kursy Nauczycielskie dla nauczycieli rysunku w dwudziestoleciu międzywojennym

Boguszewska, Anna

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Barokowa sztuka retoryki muzycznej. Zarys dziejów

Jasiński, Tomasz (1958- )

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes Vol. 1 (2003) - wstęp

Przychodzińska, Maria

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Nicolas Cook, "Muzyka", tłum. M. Łuczak, Pruszyński i S-ka, Warszawa 2000 [recenzja]

Gozdecka, Renata

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography