English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes
Found : 863
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes Vol. 1 (2003) - wstęp

Przychodzińska, Maria

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI, Informatica

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Nicolas Cook, "Muzyka", tłum. M. Łuczak, Pruszyński i S-ka, Warszawa 2000 [recenzja]

Gozdecka, Renata

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Moje lwowskie lata

Nikodemowicz, Andrzej (1925-)

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Symboliczne treści muzyki współczesnej

Smoleńska-Zielińska, Barbara

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Stanisław Będkowski, Agnieszka Chwiłek, Iwona Lindstedt, "Analiza schenkerowska", Musica Iagellonica, Kraków 1997 [recenzja]

Jemielnik, Joanna

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Lech Z. Niekrasz, "Chopin gra w duszy japońskiej", Impuls, Kraków 2000 [recenzja]

Weiner, Agnieszka

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L, Artes Vol. 16 (2018) - Spis treści

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Lubelskie życie artystyczne podczas Wielkiego Kryzysu odświętne i codzienne

Kamiński, Ireneusz Jan (1937-)

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Zamierzenia wychowania estetycznego w zakresie plastyki wobec dziecka w Polsce lat dwudziestych XX wieku

Boguszewska, Anna

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wpływ ideologii marksistowskiej na edukację plastyczną w polskim szkolnictwie ogólnokształcącym w latach 1948–1959

Żukowska, Anna Marta

Keywords: sztuka , muzyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Testy zdolności muzycznych Edwina E. Gordona stosowane w polskich badaniach

Zwolińska, Ewa A.

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Nike i Tanatos. Metafora zwycięstwa nad śmiercią w rzeźbach Gustawa Zemły

Knapiński, Ryszard (1941-)

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Badania paleograficzne nad pismem hebrajskim średniowiecznym i nowożytnym

Trzciński, Andrzej (1953-)

Keywords: muzyka , sztuka

Find similar objects  |  Add to bibliography