polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius Vol. 54/55 (2007/2008)
Found : 489
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius Vol. 54/55 (2007/2008) - spis treści

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Przesłuchanie strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Kmiecik, Zbigniew R.

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Instrumenty prawne jednolitej wspólnej organizacji rynków rolnych

Pastuszko, Radosław (1978- )

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Obowiązki notariusza związane z dokonaniem czynności notarialnych

Oleszko, Aleksander (1943-)

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Zagadnienie odpowiedzialności karnej za retroaktywne stosowanie prawa stanu wojennego (artykuł dyskusyjny)

Przyjemski, Stanisław M.

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Ochrona dziedzictwa kulturalnego w dokumentach Rady Europy

Przyborowska-Klimczak, Anna

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

O tzw. "dowodach prywatnych" w procesie karnym

Taracha, Adam

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AAA, Physica

Keywords: fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Relacje między Światową Organizacją HAndlu (WTO) a międzynarodowym Funduszem Walutowym (IMF) w niektórych dziedzinach obrotu gospodarczego

Konaszczuk, Wojciech

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Zmierzch ius vitae necisque (z badań nad prawodawstwem karnym cesarza Hadriana)

Amielańczyk, Krzysztof

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Podstawy i forma decyzji prokuratora o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu osoby podejrzanej (art. 247 § 1 k.p.k.)

Kmiecik, Romuald

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Konstytucyjna ochrona życia ludzkiego a polityka karna wobec "wrogów demokracji' w Polsce w latach 1944-1952

Grabowski, Radosław

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia

Keywords: czasopisma naukowe , historia

Find similar objects  |  Add to bibliography