polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius Vol. 59 (2012), 2
Found : 4404
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AAA, Physica

Keywords: fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Chemia

Keywords: chemia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius Vol. 59 (2012), 2 - spis treści

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius Vol. 59 (2012), 2 - lista recenzentów współpracujących z czasopismem

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius Vol. 59 (2012), 2 - noty o Autorach

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius Vol. 59, 1 - nota o autorach

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Sprawozdanie z I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej (Szklarska Poręba, 23-25 października 2012)

Łuszczyńska, Małgorzata

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej "Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej"

Łuszczyńska, Małgorzata

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Refleksje na temat przygotowanego do druku przez M. Marszała i S. Wójtowicz wyboru pism Stanisława Łosia poświęconych sprawie ukraińskiej

Ławnikowicz, Grzegorz

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Recepcja myśli św. Tomasza z Akwinu na ziemiach polskich w ujęciu retrospektywnym

Łuszczyńska, Małgorzata

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wpływ adopcji na dziedziczenie testamentowe w prawie rzymskim

Kuryłowicz, Marek (1944-)

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Koncepcja systemu sądów przysięgłych do 1918 roku w myśli Aleksandra Mogielnickiego

Grudzińska, Agata

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Idea "minimum państwa" w koncepcjach Frédérica Bastiata

Dubel, Lech

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography