polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius Vol. 59 (2012)
Found : 4193
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AAA, Physica

Keywords: fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius Vol. 59 (2012), 2 - lista recenzentów współpracujących z czasopismem

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius Vol. 59 (2012), 2 - noty o Autorach

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius Vol. 59 (2012), 2 - spis treści

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius Vol. 59, 1 - nota o autorach

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Sprawozdanie z I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej (Szklarska Poręba, 23-25 października 2012)

Łuszczyńska, Małgorzata

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Refleksje po lekturze książki A. Dębińskiego "Church and Roman Law"

Burtowy, Michał

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kilka uwag o sposobach rozstrzygania dyskursu prawnego

Kukuryk, Krzysztof

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Stosowanie środków oddziaływania wychowawczego przez inspektorów pracy

Ryś, Ewa

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Polscy kronikarze wieków średnich o Rusi i Rusinach

Skomiał, Jakub

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Samorząd zawodowy notariuszy w Polsce – wybrane zagadnienia

Woś, Tomasz Wojciech

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Kilka uwag na temat prawa w państwach totalnych w poglądach Szymona Rundsteina (1876-1942)

Marszał, Maciej (1968-)

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej "Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej"

Łuszczyńska, Małgorzata

Keywords: prawo

Find similar objects  |  Add to bibliography