English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia Vol. 16 (2009)
Found : 3390
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Between “information” and “entertainment”: framing the Polish EU presidency in Romanian media

Marinescu, Valentina

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Kronika Naukowa Wydziału Politologii

Paszkowski, Michał

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Istota think tanks

Ziętara, Wojciech

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Rec. Lawrence W. Reed, "Wielkie mity wielkiego kryzysu", Wyd. Prohibita, Warszawa 2009, ss. 72

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Efektywność pomocy rozwojowej

Sobotka, Bartosz

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Czynnik demograficzny globalnych zmian ekologicznych

Pietraś, Marek

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kronika Naukowa Wydziału Politologii

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI, Informatica

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Prognostyka jako wyzwanie metodologiczne w badaniu stosunków międzynarodowych

Chodubski, Andrzej

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Media i dziennikarstwo w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia. Zarys problematyki

Pokrzycka, Lidia

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography