polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, Historia, Vol. 45 (1990)
Found : 118
View:
1. 

Pakulski, J. Jeszcze o mennicy łobżenickiej w końcu XVI w.?

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia Vol. 45 (1990) - [Wstęp]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Potkowski, E. Katedralisi gdańscy. Z dziejów książki w Gdańsku XV w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Juda, M. Przywileje drukarskie jako źródło do dziejów książki

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wiśniowski, E. Badania nad początkami i rozwojem średniowiecznej sieci parafialnej na ziemiach polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Dymmel, P. Stemma codicum - tradycja i nowoczesność

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Gąsiorowski, A. Wprowadzenie w życie uchwały synodu wieluńskiego 1420 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Marciniak, R. Piętnastowieczny regulamin biblioteczny z klasztoru kanoników regularnych w Trzemesznie

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Skupieński, K. O znaku notarialnym jako źródle poznania polskiej heraldyki średniowiecznej

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Trelińska,B. W sprawie datacji średniowiecznych dzwonów krakowskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Samsonowicz, H. Struktura majątkowa mieszkańców Przemyśla w drugiej połowie XV w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Słowiński, J. "Littera antiqua" w polskiej średniowiecznej terminologii pisarskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Perzanowski, Z. Średniowieczny Żmigród

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Szymczak, J. Epigrafika w służbie genealogii. O początkach Wspinków z Będkowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Novák, J. Ursprung des Naturalismus in dem ungarischen heraldischen Schaffen

Find similar objects  |  Add to bibliography