polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, Historia, Vol. 52/53 (1997/1998)
Found : 359
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Bubczyk, R. Charakterystyka współrządów Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława II Jagiełły w Polsce

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Berezanskaja, Z. S., Kokowski, A. Sarmacka księżniczka z miejscowości Gordeevka na Ukrainie

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Jawor, G. Współistnienie grup etnicznych na Rusi Czerwonej w XV-XVI wieku na przykładzie stosunku do społeczności wołoskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Ausz, M. Obyczaje i obrzędy religijne Rosjan w drugiej połowie XVI i pierwszej połowie XVII wieku w opisach cudzoziemców

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Siwek, M. Ewenement historyczny i kulturowy ekspedycji Lewisa i Clarka dla eksploracji Luizjany (1803-1806)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Tarasiuk, D. Postawa społeczeństwa guberni grodzieńskiej wobec powstania styczniowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Komitet Wsparć Weteranów 1863 roku w Lublinie

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Pytlak, A.Walory źródłowe "Komedii ludzkiej" Honoriusza Balzaka

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Nossowska, M. Problematyka francuska na łamach "Ateneum" (1876-1901)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Bucior, M. Przegląd publicystyki Szymona Askenazego do 1914 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Bałabuch, H. Cenzura a rusyfikacja. Tożsamość czy podobieństwo celów i metod? (Uwagi na przykładzie polskiej prasy prowincjonalnej końca XIX wieku)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kulczycka, A. M., U źródeł systemu totalitarnego w Rosji. Z początków współpracy Plechanowa z Leninem

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Zins, H. Cecil Rhodes i powstanie Protektoratu Beczuany w 1885 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Zins, H. Isaac Schapera, The Tswana and British Social Anthropology

Find similar objects  |  Add to bibliography