English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Początki arcybiskupstwa łacińskiego we Lwowie - Abraham, Władysław (1860-1941
Found : 9
View:
1. 

Zawarcie małżeństwa w pierwotnem prawie polskiem

Abraham, Władysław (1860-1941)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Powstanie organizacyi Kościoła łacińskiego na Rusi, T. 1

Abraham, Władysław (1860-1941)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Sprawa Muskaty

Abraham, Władysław (1860-1941)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Gniezno i Magdeburg

Abraham, Władysław (1860-1941)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Dante jako polityk i publicysta : odczyt pybliczny ku uczczeniu pamięci poety w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie 25. listopada 1921

Abraham, Władysław (1860-1941)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Jakób Strepa : arcybiskup halicki 1391-1409

Abraham, Władysław (1860-1941)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Edykt Medyolański : w 1600-letnią rocznicę

Abraham, Władysław (1860-1941)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Studya krytyczne do dziejów średniowiecznych synodów prowincyonalnych kościoła polskiego

Abraham, Władysław (1860-1941)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Najdawniejsze statuty synodalne archidiecezji gnieźnieńskiej oraz statuty z rękopisu Oss. nr. 1627 z uwzględnieniem materjałów zebranych przez ś. p. B. Ulanowskego

Find similar objects  |  Add to bibliography