polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Gniezno i Magdeburg - Abraham, Władysław (1860-1941)
Found : 11
View:
1. 

Sprawa Muskaty

Abraham, Władysław (1860-1941)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Jakób Strepa : arcybiskup halicki 1391-1409

Abraham, Władysław (1860-1941)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Edykt Medyolański : w 1600-letnią rocznicę

Abraham, Władysław (1860-1941)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Studya krytyczne do dziejów średniowiecznych synodów prowincyonalnych kościoła polskiego

Abraham, Władysław (1860-1941)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Dante jako polityk i publicysta : odczyt pybliczny ku uczczeniu pamięci poety w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie 25. listopada 1921

Abraham, Władysław (1860-1941)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Zawarcie małżeństwa w pierwotnem prawie polskiem

Abraham, Władysław (1860-1941)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Początki arcybiskupstwa łacińskiego we Lwowie

Abraham, Władysław (1860-1941)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Najdawniejsze statuty synodalne archidiecezji gnieźnieńskiej oraz statuty z rękopisu Oss. nr. 1627 z uwzględnieniem materjałów zebranych przez ś. p. B. Ulanowskego

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Powstanie organizacyi Kościoła łacińskiego na Rusi, T. 1

Abraham, Władysław (1860-1941)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Strategja wielkiej wojny 1914-1918

Kumaniecki, Kazimierz Władysław (1880-1941)

Keywords: I wojna światowa (1914-1918)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Władysław Konopczyński, Dziennik 1918–1921, cz. 1–2, oprac. Piotr Biliński, Paweł Plichta, Warszawa–Kraków 2016, ss. 508 (cz. 1), ss. 480 (cz. 2)

Hübner, Mateusz.

Keywords: dzienniki , Władysław Konopczyński

Find similar objects  |  Add to bibliography