English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Śmietka buraczana - Krasucki, Adam
Found : 25
View:
1. 

Adam Asnyk : (wspomnienie pośmiertne)

Pini, Tadeusz (1872-1937)

Keywords: Asnyk, Adam (1838-1897) , krytyka i interpretacja

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Zbiór przepisów o szkolnictwie akademickim : ustawy, rozporządzenia, okólniki

Keywords: uniwersytety i uczelnie , prawo , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Ewolucja społeczna rasy aryjskiej

Ostoja, Adam (1899-1963)

Keywords: naród , państwo , socjologia , publicystyka polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

O wyobrażeniach ogólnych : przyczynek do psychologii wyobrażeń

Stögbauer, Adam (1882-1916)

Keywords: percepcja , wyobraźnia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Niegdyś... : wspomnienia moje o Aleksandrze Fredrze

Szembekowa, Maria (1862-1937)

Keywords: Fredro, Aleksander (1793-1876) , biografia , Szembekowa, Maria (1862-1937)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Uwagi nad Panem Tadeuszem Adama Mickiewicza

Reichman, Fr. S.

Keywords: Mickiewicz, Adam (1798-1855). Pan Tadeusz

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

O największym naszym poecie, Adamie Mickiewiczu

Parylak, Piotr (1846-1916)

Keywords: Mickiewicz, Adam (1798-1885) , recepcja , Polska , 19 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Zbiór przepisów i rozporządzeń o zbiorowych kasach sierocych : wraz z uwagami o praktycznem zastosowaniu wydanych norm i odnośnymi wzorami

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego - Fischer, Adam (1889-1943)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

O socyologicznem traktowaniu dziejów

Szelągowski, Adam (1873-1961)

Keywords: historia , socjologia , metodologia , historia społeczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

O życiu i pismach Adama Mickiewicza

Wysłouchowa, Maria (1858-1905)

Keywords: Mickiewicz, Adam (1798-1885) , krytyka i interpretacja

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Jan Kasprowicz : szkic literacki

Cehak, Adam (1871-1944)

Keywords: Kasprowicz, Jan (1860-1926)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Obwiniam prasę polską! : historja t. zw. rewolucji okresu 1905-1907 oraz uwagi o obecnej polityce kraju

Wolberg, Aleksander Adam (1869-1946)

Keywords: Polska - 1905-1907 (Rewolucja) , 1900-1945 , Polska , publicystyka polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Brodziński i Mickiewicz wobec "Laokoona" Lessinga

Życzyński, Henryk (1890-1940)

Keywords: Brodziński, Kazimierz (1791-1835) , Mickiewicz, Adam (1798-1885) , Lessing, Gotthold Ephraim (1729-1781). Laokoon , eseje niemieckie , krytyka i interpretacja

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Makryna Mieczysławska w utworach Słowackiego i Wyspiańskiego

Cehak, Adam (1871-1944)

Keywords: Słowacki, Juliusz \d (1809-1849). Rozmowa z Matką Makryną Mieczysławską

Find similar objects  |  Add to bibliography