English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, Historia, Vol. 48 (1993)
Found : 89
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia Vol. 48 (1993) - Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Leon Frankowski w świetle nowych badań

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Mierzwiński, H. Ludność żydowska południowego Podlasia wobec powstania styczniowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Stefan Kieniewicz jako wydawca źródeł do dziejów powstania styczniowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Brodowska, H. Świadomość chłopów pokolenia powstania styczniowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Zieliński, Z. Kościół ery popowstaniowej wobec nowych problemów

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Piątkowski, L. Kwestia polska w publicystyce rosyjskiej doby powstania styczniowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Lewandowski, J. Szwajcaria wobec powstania styczniowego

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Koprukowniak, A. Tadeusz Mencel - historyk powstania styczniowego w Lubelskiem i na Podlasiu

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Mikulec, B. Powstańcze epizody w biografiach przemysłowców lubelskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Zamojszczyzna w powstaniu styczniowym

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Śliwowska, W., Strzyżewska, Z. Udział młodzieży i dzieci w powstaniu styczniowym

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Niebelski, E. Karol Krysiński - bohater czy zdrajca?

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Marcin Borelowski "Lelewel"

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Bieleń, Z. Kampania letnia generała Heydericha-Kruka

Find similar objects  |  Add to bibliography