polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Rocznik SamorzÄ…dowy
Found : 20
View:
1. 

Rocznik Samorządowy 2012 t. 1

Keywords: samorząd gospodarczy , samorząd lokalny , samorządy zawodowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Rocznik Samorządowy. - 2015, t. 4

Keywords: samorząd gospodarczy , samorząd lokalny , samorządy zawodowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Rocznik Samorządowy. - 2016, t. 5

Keywords: samorząd gospodarczy , samorząd lokalny , samorządy zawodowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Rocznik Samorządowy. - 2013, t.2

Keywords: samorząd gospodarczy , samorząd lokalny , samorządy zawodowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Rocznik Samorządowy. - 2014, t. 3

Keywords: samorząd gospodarczy , samorząd lokalny , samorządy zawodowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Archiwalia izb przemysłowo-handlowych : stan i perspektywy badań

Chudzik, Wojciech

Keywords: izby handlowe , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Źródła normatywne do dziejów izb przemysłowo-handlowych w Polsce (1918-2008)

Keywords: izby przemysłowo-handlowe , Polska , Pracownia Badań nad Samorządami

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Zarządzanie instytucjami obywatelskimi i samorządowymi

Keywords: 1990- , Polska , prawo , samorząd lokalny , spółdzielczość , zarządzanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Źródła normatywne do dziejów izb przemysłowo-handlowych na ziemiach polskich (1918–2014)

Keywords: izby przemysłowo-handlowe , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio N, Educatio Nova / redaktor naczelny Małgorzata Karwatowska

Keywords: dydaktyka , edukacja , kształcenie akademickie , nauczyciele ; dokształacanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio M, Balcaniensis et Carpathiensis / redaktor naczelny Waldemar Paruch.

Keywords: Bałkany (region) , cywilizacja , Europa Środkowo-Wschodnia , Europa Wschodnia , Karpaty (góry)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wschód Europy : studia humanistyczno-społeczne

Keywords: 1991- , Europa Wschodnia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Proscenium : lubelska gazeta teatralna

Keywords: aktorzy teatralni ; wywiady , recenzje teatralne , sztuka spektaklu , teatr , Teatr im. Juliusza Osterwy , teatry -- Lublin , teatry -- Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Dipteron : biuletyn Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

Keywords: muchówki

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Água Vai : revista portuguesa de cultura

Keywords: czasopisma studenckie , kultura portugalska , Portugalia -- cywilizacja

Find similar objects  |  Add to bibliography