polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius Vol. 52/53 (2005/2006)
Found : 205
View:
1. 

Ciągłość postępowania sądowoadministracyjnego

Czarnik, Zbigniew

Keywords: postępowanie (prawo)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Z problematyki bezpośredniego stosowania konstytucji

Przylepa-Lewak, Agata

Keywords: prawo konstytucyjne

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Prawnorzeczowe skutki wylewów i powodzi według prawa rzymskiego

Świrgoń-Skok, Renata

Keywords: powodzie , prawo rzymskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Cofnięcie odwołania w postępowaniu administracyjnym

Kmiecik, Zbigniew R.

Keywords: odwołanie , postępowanie administracyjne

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

"Dziedziczenie" kwot produkcyjnych oraz płatności w rolnictwie

Oleszko, Aleksander (1943-)

Keywords: kwoty produkcyjne , płatności , rolnictwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finasów publicznych

Kościńska-Paszkowska, Anna

Keywords: finanse publiczne , naruszenie dyscypliny , odpowiedzialność karna

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Georg Jellinek. Portret polityczny uczonego.

Kostrubiec, Jarosław

Keywords: Jellinek, Georg (1851-1911) , Niemcy , teoria państwa

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

The Aged in the Cultures of the World

Tokarczyk, Roman Andrzej (1942- )

Keywords: kultura i społeczeństwo , starość

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Prawo natury a prawo stanowione - dwa antagonistyczne ujęcia filozofii prawa

Łuszczyńska, Małgorzata

Keywords: filozofia prawa , prawo natury , prawo stanowione

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Znaczenie oraz charakter umowy dzierżawy w świetle prawa wspólnotowego i krajowego (zagadnienia wybrane)

Pastuszko, Radosław (1978- )

Keywords: dzierżawa (prawo)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Granice bezkarności oskarżonego w wypadku składania fałszywych wyjaśnień

Karczmarska, Dorota

Keywords: fałszywe zeznania , odpowiedzialność karna

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Sądownicza erozja swobód demokratycznych (przyczynek do filozofii prawa karnego)

Wolniewicz, Bogusław (1927- )

Keywords: demokracja , filozofia prawa , wolność

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kształtowanie się notariatu Drugiej Rzeczypospolitej (wybrane zagadnienia ustrojowe)

Woś, Tomasz Wojciech

Keywords: notariat , Polska 1918-1939 (II Rzeczpospolita)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AAA, Physica

Keywords: fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography