English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Studia z dziejów ziemian 1795-1944
Found : 7
View:
1. 

Dobra ziemskie rządowe - prywatne Cichostów i Żminne w 1830-1915. Zatargi na tle serwitutowym w latach 1864-1914 - Koprukowniak, Albin (1929-)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wisznice - dobra ziemskie Sosnkowskich (1835-1971) - Tarasiuk, Dariusz (1971-)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Stanisława Egberta Koźmiana związki z Lubelskiem - Gołębiowska, Zofia (1950-)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Studia z dziejów ziemian lubelskich w XIX i XX wieku

Keywords: majątki ziemskie , właściciele ziemscy , Lublin (region) , 19 w. , 20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Dzieje Ostrowa Lubelskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Studia Judaica [wybór artykułów]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Pierwsze zjazdy ziemian w guberni lubelskiej po powstaniu styczniowym

Koprukowniak, Albin (1929-)

Keywords: 1832-1863 , właściciele ziemscy , Polska , zabór rosyjski

Find similar objects  |  Add to bibliography