English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Skrypty dłużne z klauzulą "na zlecenie" i "na okaziciela" w średniowiecznem prawie polskiem - Taubenschlag, Rafał (1888-1958)
Found : 1
View:
1. 

Wiadomości o Polsce współczesnej ze szczególnem uwzględnieniem stosunków politycznych, gospodarczych i społecznych. Cz. 1, Ustrój i administracja państwa polskiego

Wereszczyński, Antoni (1878-?)

Find similar objects  |  Add to bibliography