English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Scalanie gruntów : ustawa o scalaniu gruntów z dnia 31 lipca 1923 r. wraz z rozporządzeniami uzupełniającemi i wykonawczemi ; Ustawa o wykonaniu reformy rolnej z dnia 28 grudnia 1925 r. ; Zniesienie wieczystych czynszów i drobnych dzierżaw rolnych
Found : 1
View:
1. 

Ustawa o wykonaniu reformy rolnej z dnia 28 grudnia 1925 r. : wraz z rozporządzeniami wykonawczemi do niej z dnia 26 sierpnia, 7 grudnia i 23 grudnia 1926 r.

Keywords: reforma rolna , prawo , legislacja

Find similar objects  |  Add to bibliography