English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Międzynarodowe prawo prywatne na tle stosunków między dzielnicami Polski - Grodyński, Tadeusz (1888-1958)
Found : 2
View:
1. 

Międzynarodowe prawo prywatne na tle stosunków między dzielnicami Polski

Grodyński, Tadeusz (1888-1958)

Keywords: prawo prywatne

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Instytucje i historja rzymskiego prawa prywatnego

Taubenschlag, Rafał (1888-1958)

Keywords: Rzym (państwo) , podręczniki akademickie , prawo prywatne , prawo rzymskie

Find similar objects  |  Add to bibliography