English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Regjon Lubelski : organ Komisji Regjonalistycznej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Lublinie
Found : 18
View:
1. 

Regjon Lubelski : organ Komisji Regjonalistycznej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Lublinie R. 1 (1928), nr 1

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Regjon Lubelski : organ Komisji Regjonalistycznej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Lublinie R. 2 (1929), nr 2

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Region Lubelski R. 2 (4) 1987

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Region Lubelski R. 1 (3) 1986

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Region Lubelski

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Region Lubelski R. 4 (6) 1989-1990

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Region Lubelski R. 5 (7) 1991-1993

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

R. 7 (9) 2010

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Region Lubelski R. 3 (5) 1988

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Region Lubelski R. 6 (8) 1994-1996

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Pamiętnik Lubelski

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Regjonalizm lubelski : ze szczególnem uwzględnieniem zadań administracji państwowej i samorządowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kamienica Celejowska w Kazimierzu Dolnym - Siennicki, Jerzy (1886-1956)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Protestantyzm w Lublinie i lubelskiem w XVI-XVII w. - Kossowski, Aeksander (1886-1965)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Z dziejów partyzantki r. 1833 w województwie lubelskiem - Zalewski, Ludwik (1878-1952)

Find similar objects  |  Add to bibliography