polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, Historia, Vol. 63 (2008)
Found : 144
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia

Keywords: czasopisma naukowe , historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia Vol. 66 (2011), z. 2. Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AAA, Physica

Keywords: fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia Vol. 65 (2010), z. 2. Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia Vol. 54/55 (1999/2000) Résumé (Streszczenie)

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Organizacja samorządu ziemskiego szlachty bałtyckiej na terytorium Inflant w latach 1561-1920

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Rosja w hiszpańskiej polityce zagranicznej w latach 1808-1820

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Region suwalski w wojenno-politycznych stosunkach nazistowskich Niemiec i ZSRR w latach 1939-1941

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Raport o "strojbatach"

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Ewakuacja ludności cywilnej z Lubelszczyzny latem 1915 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Francuska ideologia nacjonalistyczna z przełomu XIX i XX wieku w świetle publicystyki Stanisława Kozickiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Strajk chłopski w Małopolsce w ocenie rządu i "Gazety Polskiej"

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Białorusini w Sejmie RP II kadencji 1928-1930

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Odrodzenie Związku Harcerstwa Polskiego w latach dziewięćdziesiątych w Danii

Find similar objects  |  Add to bibliography