polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, Historia, Vol. 60 (2005)
Found : 110
View:
1. 

Profesor Mieczysław Wieliczko. Sylwetka naukowa historyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

I pozostanie w pamięci ludu Podhala

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Estońskie drogi do wolności - przez Warszawę

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Obcy wśród swoich : losy gen. dyw. Sławoja Felicjana Składkowskiego w latach 1939-1941

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Stefana Żeromskiego kontakty z Ouarville

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Policyjne losy w czasie II wojny światowej. Starszy posterunkowy Policji Państwowej Paweł Nowak

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Gmina Ułęż w podziałach terytorialnych w XIX i XX wieku

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Warunki życia wysiedlonych w dystrykcie lubelskim w latach 1939-1944

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kwestia żydowska i ukraińska w polityce okupanta niemieckiego na Lubelszczyźnie w doniesieniach "Biuletynu Informacyjnego" 1940-1941

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Miasteczko (osada) i sąsiedztwo na przełomie XIX i XX wieku

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

"Cud lubelski" na łamach prasy

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Działalność Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem w środowisku młodzieżowym i robotniczym w województwie lubelskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Bibliografia prac dr. hab. Mieczysława Wieliczki, prof. UMCS

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Patriotyczne listy biskupa Karola Skórkowskiego z czasów powstania 1830-1831 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Polacy w nurcie przeobrażania kulturowego Kaukazu w XIX i na początku XX wieku

Find similar objects  |  Add to bibliography