English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia Vol. 27 (2020), 1
Found : 1917
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Between “information” and “entertainment”: framing the Polish EU presidency in Romanian media

Marinescu, Valentina

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia Vol. 1 - okładka, karta tytułowa, spis treści

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Religia i Kościół rzymskokatoliocki w polskiej myśli politycznej (1918-1993), Lublin 9-10 XII 1993 roku (sprawozdanie z konferencji)

Paruch, Waldemar

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Demokracja lokalna w krajach Europy Środkowowschodniej, Lublin 3-4 października 1994 [sprawozdanie z konferencji]

Miszczuk, Andrzej

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Polacy w Rosji mówią o sobie, t. 1 i 2, pod red. Edwarda Walewandera, Lublin 1994 [recenzja]

Olszewski, Edward (1942-)

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Witold Wojdyło: Koncepcje społeczno-polityczne Stanisława Grabskiego, Toruń 1933 [recenzja]

Wójcik, Stanisław (1949-)

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Piotr Eberchardt: Przemiany narodowościowe na Białorusi, Editions Spotkania, Warszawa 1994, s. 182 [recenzja]

Miszczuk, Andrzej

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Dieter Senghaas: Friedensproject Europa, Shurkamp Verlag, Frankfurt am Main 1992, s. 226 [recenzja]

Pietraś, Marek

Keywords: politologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wydział Politologii

Jachymek, Jan (1939- )

Keywords: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydział Politologii

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Stanisław Grabski a Fryderyk Skarbek

Wójcik, Stanisław (1949-)

Keywords: myśl polityczna i społeczna , Grabski, Stanisław (1871-1949) , Skarbek, Fryderyk (1792-1866)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Problem tradycji narodowych w myśli politycznej Komunistycznej Partii Polski w okresie międzywojennym

Trembicka, Krystyna (1960-)

Keywords: Komunistyczna Partia Polski

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Teologia wyzwolenia

Krzywicka, Katarzyna

Keywords: teologia wyzwolenia , Ameryka Łacińska , Kościół katolicki

Find similar objects  |  Add to bibliography