English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział AA, Fizyka i Chemia
Found : 137
View:
1. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział AA, Fizyka i Chemia = Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio AA. - Vol. 2 (1947) - Spis treści

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział AA, Fizyka i Chemia = Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio AA. - Vol. 3 (1948) - Spis treści

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział AA, Fizyka i Chemia = Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio AA. - Vol. 1 (1946) - Spis treści

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział AA, Fizyka i Chemia = Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio AA. - Vol. 4 (1949) - Spis treści

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia. - Vol. 29/30 (1974/1975) - Spis treści

Keywords: Fizyka , Chemia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Jan Balton (wspomnienie pośmiertne), s. VII-IX

Ziemiecki, Stanisław.

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział B, Geografia, Geologia, Mineralogia i Petrografia

Keywords: geografia , geologia , mineralogia , pertografia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Derywatograficzne badania termicznej dysocjacji octanów gadolinu, dysprozu i erbu

Dąbkowska, Michalina (1921- ).

Keywords: Fizyka , Chemia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Optymalne warukni pracy i czas relaksacji dla zmodyfikowanego separatora wahadłowego

Sowa, Marek (1944- ).

Keywords: Fizyka , Chemia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Badania w dziedzinie pochodnych 1,2,4-triazolotionu-5. 7, Aminometylowanie pochodnych 1,2,4-triazolotionu-5

Bany, Tadeusz.

Keywords: Fizyka , Chemia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Badania w dziedzinie pochodnych 1,2,4-triazolotionu-5. 6, Hydroksymetylowanie, chlorometylowanie i formylowanie pochodnych 1,2,4-triazolotionu-5

Bany, Tadeusz.

Keywords: Fizyka , Chemia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

O syntezie niektórych soli czwartorzędowych zasad amonowych pochodnych 5-bromometyloacenaftenu

Podkościelny, Wawrzyniec (1932- ).

Keywords: Fizyka , Chemia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

O reakcji N3-podstawionych amidrazonów z izotiocyjanianami aromatycznymi. Część 1

Bany, Tadeusz.

Keywords: Fizyka , Chemia

Find similar objects  |  Add to bibliography