English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział A, Matematyka. T. 1 (1946)
Found : 290
View:
1. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział A, Matematyka. T. 1 (1946) - Spis treści

Keywords: matematyka , czasopisma

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział A, Matematyka

Keywords: matematyka , czasopisma

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Sur une propriété des suites a termes positifs

Biernacki, Mieczysław (1891-1959)

Keywords: matematyka , ciągi (matematyka)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Sur les intégrales de quelques equations différentielles linéaires

Mikusiński, Jan (1913-1987)

Keywords: matematyka , równania różniczkowe , całki

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Sur l'équation differentielle y(⁶)+y=0

Mikusiński, Jan (1913-1987)

Keywords: matematyka , równania różniczkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Sur quelques propriétés du triangle

Mikusiński, Jan (1913-1987)

Keywords: matematyka , geometria , trójkąt

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Sur les valeurs moyennes des fonctions sousharmoniques

Biernacki, Mieczysław (1891-1959)

Keywords: matematyka , funkcje subharmoniczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Sur les moyennes de module des fonctions holomorphes

Biernacki, Mieczysław (1891-1959)

Keywords: matematyka , funkcje holomorficzne

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Sur une proposition de Bieberbach-Eilenberg

Biernacki, Mieczysław (1891-1959)

Keywords: matematyka , funkcje holomorficzne

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział A, Matematyka. T. 3 (1949) - Spis treści

Keywords: matematyka , czasopisma

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział A, Matematyka. T. 2 (1947) - Spis treści

Keywords: matematyka , czasopisma

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Sur la notion de polni remarquable dans la géometrie du triangle

Mikusiński, Jan (1913-1987)

Keywords: matematyka , geometria , trójkąt

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio A, Mathematica

Keywords: matematyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

On the Efficiency of Biased Estimates

Olekiewicz, Mikołaj (1896-1971)

Keywords: matematyka , statystyka matematyczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio A, Mathematica Vol. 48 (1994). Spis treści

Keywords: matematyka

Find similar objects  |  Add to bibliography