English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia Vol. 6 (1951)
Found : 135
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia Vol. 6 (1951). Spis treści

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wstępne badania nad biologią Elasmucha ferrugata F. (Hem .-Heteroptera)

Strawiński, Konstanty (1892-1966)

Keywords: pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera-Heteroptera) , knieżyca porzeczkówka (Elasmucha ferrugata)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

„Stadialność” rozwoju niektórych tasiemców (Cestoda). (Uderzająca analogia biologiczna)

Michajłow, Włodzimierz (1905-1994)

Keywords: tasiemce (Cestoda) , stadia rozwojowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Badania nad nitryfikacją i denitryfikacją w glebach Puszczy Białowieskiej

Michniewicz, Marian (1922-2008)

Keywords: nitryfikacja , denitryfikacja , gleby leśne , Puszcza Białowieska

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Der Kern des Seitenstranges (nucleus funiculi lateralis) bei der Kuh, dem Schwein und Pferd

Chomiak, Marian (1912-1976)

Keywords: jądro powrózka bocznego , krowa , koń , świnia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Studia nad rozrodem niektórych gatunków rodzaju Tintinnopsis Stein

Biernacka, Izabela

Keywords: Tintinnopsis , rozród

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Zastosowanie chromatografii do rozdzielania substancji próchnicznych

Trojanowski, Jerzy (1925-2013)

Keywords: chromatografia , substancje próchnicze

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Biologia rozmnażania ryjówki S. araneus L. w warunkach laboratoryjnych

Dehnel, August Gustaw (1903-1962)

Keywords: ryjówka aksamitna (Sorex araneus) , warunki laboratoryjne , rozmnażanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Przegląd systematyczno-anatomiczny krajowych gatunków rodzaju Calamagrostis Adans.

Polakowska, Maria

Keywords: trzcinnik (Calamagrostis) , systematyka , anatomia , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Materiały do biologii Soricidae

Borowski, Stanisław (1911-1994)

Keywords: ryjówkowate (Soricidae)

Find similar objects  |  Add to bibliography