polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C = Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne
Found : 58
View:
1. 

Calamagrostis agrostioides n. spec.

Matuszkiewicz, Władysław (1921-2013)

Keywords: Calamagrostis agrostioides , trzcinnik (Calamagrostis)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne Vol. 3 (1948)=T. 3 (1948). Spis treści

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Z badań nad biologią i występowaniem w Polsce Neurotoma nemoralis L. (Hymenoptera-Pamphiliidae)

Strawiński, Konstanty (1892-1966)

Keywords: Polska , przędzień pestkowiec (Neurotoma nemoralis)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne Vol. 1 (1946) = T. 1 (1946). Spis treści

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne Vol. 2 (1947) = T. 2 (1947). Spis treści

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Studies on the Insects Brain

Jawłowski, Hieronim (1887-1977)

Keywords: mózg , owady

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Przyczynek do ekologii buka

Matuszkiewicz, Władysław (1921-2013)

Keywords: ekologia buka

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

The threshold values of colchicine action in some cultivated plants

Łączyńska, Teresa (1916-1994)

Keywords: kolchicyna , rośliny uprawne , wartości graniczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Badania anatomiczne nad naczyniami krwionośnymi mózgu ryb kostnoszkieletowycli

Towarnicki, Robert (1906-1988)

Keywords: badania anatomiczne , naczynia krwionośne , ryby kostnoszkieletowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Roślinność lasów okolic Lwowa

Matuszkiewicz, Władysław (1921-2013)

Keywords: Lwów (Ukraina ; region) , roślinność leśna

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wzór dryopitekoidalny na molarach żuchwy u człowieka

Stęślicka, Wanda (1907-2001)

Keywords: wzór dryopitekoidalny , żuchwa człowieka

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Materiały do monografii rodzaju Calamagrostis Adans.

Matuszkiewicz, Władysław (1921-2013)

Keywords: trzcinnik (Calamagrostis)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Próba rewizji systemu pierwotniaków

Raabe, Zdzisław (1909-1972)

Keywords: pierwotniaki (Protozoa) , rewizja , systematyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Badania antropologiczne nad mieszczanami kazimierskimi z XVII i XVIII wieku

Modrzewska, Krystyna (1919-2008)

Keywords: 17 w. , 18 w. , antropologia , Kazimierz Dolny , mieszczanie kazimierscy

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Krytyczny przegląd ważek (Odonata) Polski

Urbański, Jarosław (1909-1981)

Keywords: Polska , ważki (Odonata)

Find similar objects  |  Add to bibliography