English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Pamiętnik Lubelski
Found : 80
View:
1. 

Pamiętnik Lubelski T. 2, za lata 1931-1934

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Pamiętnik Lubelski T. 3, za lata 1935-1937

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Pamiętnik Lubelski T. 1, za lata 1927-1930

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Regjon Lubelski : organ Komisji Regjonalistycznej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Lublinie

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Regjon Lubelski : organ Komisji Regjonalistycznej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Lublinie R. 1 (1928), nr 1

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Regjon Lubelski : organ Komisji Regjonalistycznej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Lublinie R. 2 (1929), nr 2

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Regjonalizm lubelski : ze szczególnem uwzględnieniem zadań administracji państwowej i samorządowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Protestantyzm w Lublinie i lubelskiem w XVI-XVII w. - Kossowski, Aeksander (1886-1965)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Z dziejów partyzantki r. 1833 w województwie lubelskiem - Zalewski, Ludwik (1878-1952)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Wolne mularstwo w Lubelszczyźnie, 1811-1822 - Małachowski-Łempicki, Stanisław (1884-1959)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Pierwsi nauczyciele świeccy w szkole wydziałowej lubelskiej w dobie Komisji Edukacji Narodowej - Kukulski, Zygmunt (1890-1944)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Źródła do dziejów wychowania i szkolnictwa w Polsce z doby Izby Edukacji Publicznej 1807-1812

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kamienica Celejowska w Kazimierzu Dolnym - Siennicki, Jerzy (1886-1956)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Region Lubelski

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wydawnictwo pierwszego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Lublinie

Keywords: Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Lublin)

Find similar objects  |  Add to bibliography