English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia Vol. 14 (1959)
Found : 1062
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia Vol. 14 (1959). Spis treści

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia Vol. 16 (1961). Spis treści

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Prof. dr Konstanty Strawiński. 50-lecie pracy naukowej i dydaktycznej

Keywords: Strawiński, Konstanty (1892-1966) , biografia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia Vol. 11 (1956). Spis treści

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia Vol. 13 (1958). Spis treści

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Ryjkowce (Curculionidae, Coleoptera) z terenów Nadleśnictwa Janów Lubelski

Cmoluch, Zdzisław (1925-2000)

Keywords: ryjkowce (Coleoptera, Curculionidae) , nadleśnictwo Janów Lubelski

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Thysanoptera projektowanego rezerwatu stepowego koło Gródka (powiat Hrubieszów).

Sęczkowska, Katarzyna (1925-2001)

Keywords: przylżeńce (Thysanoptera) , rezerwat stepowy , Gródek (pow. hrubieszowski)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Nowe stanowiska Megalotomus junceus Scop. (Heteroptera-Coreidae) w Polsce

Cmoluchowa, Alicja (1931- )

Keywords: wtykowate (Heteroptera-Coreidae) , Polska , nowe stanowiska , Megalotomus junceus

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Population Estimation Techniques Studies on the Black Bean Aphid, Aphis fabae Scop.

Alikhan, Muhammad Akhtar

Keywords: mszyca burakowa (Aphis fabae) , wielkość populacji

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Próba wyszukania powiązań biocenotycznych między Heteroptera a środowiskiem leśnym

Fedorko, Janusz

Keywords: leśnictwo Sielec , skład gatunkowy , powiązania biocenotyczne , pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) , Kielce (region)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Materiały do fauny widłonogów (Copepoda) Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego

Kowalczyk, Czesław (1930 -)

Keywords: widłonogi (Copepoda) , Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Analiza wędrówki Strongylosoma pallipes (Olivier) (Diplopoda)

Stojałowska, Wanda (1905-1995)

Keywords: węzławiec walcowaty (Strongylosoma pallipes) , krocionogi (Diplopoda) , wędrówki owadów

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

The Central Nervous System of Leptinotarsa decemlineata (Say) with Special Consideration of the Brain

Gieryng, Roman

Keywords: stonka ziemniaczania (Leptinotarsa decemlineata) , centralny układ nerwowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

On the Structure of the Brain in some Diptera

Jarnicka, Halina

Keywords: budowa mózgu , muchówki (Diptera)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Morfologia ucha zewnętrznego

Modrzewska, Krystyna (1919-2008)

Keywords: ucho zewnętrzne , morfologia

Find similar objects  |  Add to bibliography