English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia Vol. 18 (1963)
Found : 1061
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia Vol. 18 (1963). Errata

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia Vol. 18 (1963). Spis treści

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia Vol. 19 (1964). Spis treści

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Une ♀ macroptère de l’espece Diomphalus hispidulus Fieb.

Sienkiewicz, Igor

Keywords: Diomphalus hispidulus , samice

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Ryjkowce (Curculionidae, Coleoptera) zbiorowiska leśnego koło Kraśnika (woj. lubelskie)

Cmoluch, Zdzisław (1925-2000)

Keywords: ryjkowce (Coleoptera, Curculionidae) , zbiorowiska leśne , Kraśnik (region)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Obserwacje dotyczące bionomii, ekologii i gospodarczego znaczenia ryjkowców (Curculionidae) występujących na rzepaku

Miczulski, Bartłomiej

Keywords: ryjkowce (Coleoptera, Curculionidae) , rzepak , szkodniki upraw , bionomia , ekologia , znaczenie gospodarcze

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Thysanoptera rezerwatu Stawska Góra pod Chełmem

Sęczkowska, Katarzyna (1925-2001)

Keywords: rezerwat Stawska Góra , wciornastki (Thysanoptera, Insecta) , Chełm (region)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Meszki (Simuliidae, Diptera) Tatr Polskich

Zwolski, Włodzimierz (1922-2011)

Keywords: meszki (Simuliidae, Diptera) , Tatry

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Studia morfometryczne nad certą Vimba vimba (L.) środkowej Wisły I. Część ogólna

Begdon, Jerzy

Keywords: morfometria , certa (Vimba vimba) , Wisła Środkowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Materiały do fauny ptaków Polesia Lubelskiego

Riabinin, Sergiusz (1918-1997)

Keywords: ptaki , Polesie Lubelskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Wczesnośredniowieczne czaszki podlaskie

Modrzewska, Krystyna

Keywords: czaszki wczesnośredniowieczne , Podlasie (region) , cmentarzyska wczesnośredniowieczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Zbiorowiska roślin synantropijnych miasta Chełma

Fijałkowski, Dominik (1922-2015)

Keywords: roślinność synantropijna , Chełm

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Olsy i bory mieszane na Roztoczu Środkowym

Izdebski, Krystyn (1925-2015)

Keywords: olsy , bory mieszane , Roztocze Środkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Mchy Pojezierza Łęczyńsko-Wlodawskiego, cz. I

Karczmarz, Kazimierz (1933-2011)

Keywords: mchy , Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

De variabilitate Alectoriae fuscescentis Gyel.

Bystrek, Jan (1934- )

Keywords: zmienność , włostka brązowa (Alectoria fuscescens) , miseczniaki (Discomycetes)

Find similar objects  |  Add to bibliography