English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum 7 (1953)
Found : 114
View:
1. 

Historia zoologii w Polsce do r. 1918. Część 3. Materiały do historii ośrodka warszawskiego

Brzęk, Gabriel (1908-2002)

Keywords: historia zoologii , Polska , ośrodek warszawski

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział AA, Fizyka i Chemia = Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio AA

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Zespoły leśne Białowieskiego Parku Narodowego

Matuszkiewicz, Władysław (1921-2013)

Keywords: Białowieski Park Narodowy , zespoły leśne

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA, Physica et Chemia

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział B, Geografia, Geologia, Mineralogia i Petrografia

Keywords: geografia , geologia , mineralogia , pertografia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Korniki ziem Polski

Karpiński, Jan Jerzy

Keywords: korniki , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia Vol. 8 (1953). Spis treści

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Badania fitosocjologiczne nad lasami bukowymi w Sudetach

Matuszkiewicz, Władysław (1921-2013)

Keywords: fitosocjologia , lasy bukowe , Sudety

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Rozmieszczenie i ekologia roślin naczyniowych na północnej krawędzi zachodniego Podola

Motyka, Józef (1900-1984)

Keywords: rośliny naczyniowe , rozmieszczenie roślin , Podole Zachodnie , Ukraina

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

O zadaniach i metodach badań geobotanicznych

Motyka, Józef (1900-1984)

Keywords: geobotanika

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Historia zoologii w Polsce do r. 1918. Część 1 i 2

Brzęk, Gabriel (1908-2002)

Keywords: historia zoologii

Find similar objects  |  Add to bibliography