English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C, Supplementum
Found : 785
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział AA, Fizyka i Chemia = Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio AA

Keywords: Chemia , Fizyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Korniki ziem Polski

Karpiński, Jan Jerzy

Keywords: korniki , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Historia zoologii w Polsce do r. 1918. Część 3. Materiały do historii ośrodka warszawskiego

Brzęk, Gabriel (1908-2002)

Keywords: historia zoologii , Polska , ośrodek warszawski

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Zespoły leśne Białowieskiego Parku Narodowego

Matuszkiewicz, Władysław (1921-2013)

Keywords: Białowieski Park Narodowy , zespoły leśne

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Humaniora

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Humanistyczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne Vol. 3 (1948)=T. 3 (1948). Spis treści

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne Vol. 2 (1947) = T. 2 (1947). Spis treści

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne Vol. 1 (1946) = T. 1 (1946). Spis treści

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Calamagrostis agrostioides n. spec.

Matuszkiewicz, Władysław (1921-2013)

Keywords: trzcinnik (Calamagrostis) , Calamagrostis agrostioides

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI, Informatica

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Badania fitosocjologiczne nad lasami bukowymi w Sudetach

Matuszkiewicz, Władysław (1921-2013)

Keywords: fitosocjologia , lasy bukowe , Sudety

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Z badań nad biologią i występowaniem w Polsce Neurotoma nemoralis L. (Hymenoptera-Pamphiliidae)

Strawiński, Konstanty (1892-1966)

Keywords: przędzień pestkowiec (Neurotoma nemoralis) , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography