polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 43 (2017)
Found : 244
View:
1. 

Hoszowska, M. Szkoła Szymona Askenazego

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Goszczyński, A. „Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych”. Konferencja naukowa. Poznań 11–12 maja 2017 roku. Sprawozdanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Wojciechowski, P. Patronage in Roman Religious Associations in Italy under the Principate

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Krótka historia Biblioteki Wspomnień

Buczkowska, Maria

Keywords: historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 36 (2013). Spis treści

Keywords: historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Jońca, Maciej : Prawo rzymskie. Marginalia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 342 : [recenzja]

Słapek, Dariusz. Rec.

Keywords: historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Mazur, M. [Rec]: Padraic Kenney, Budowanie Polski Ludowej. Robotnicy a komuniści 1945–1950, Wydaw. W.A.B.– Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2015, ss. 451; Małgorzata Fidelis, Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce, Wydaw. W.A.B. – Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa2015, ss. 368

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wołoszyn, J. Postawy mieszkańców województwa lubelskiego wobec rzeczywistości społeczno-politycznej lat 1944/1945–1956

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Górnicka, I. Pasja męki Mikołaja Prażmowskiego prymasa gnieźnieńskiego wedle Lublina pisana 1672

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Korzeniowski, M. Działalność mińskich Polaków w latach 1917–1918w świetle publikacji „Dziennika Mińskiego”

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Twarowska-Antczak, E. [Rec.]: Joseph Rykwert, Idea miasta. Antropologia formy miasta w Rzymie, w Italii i w świecie starożytnym, z angielskiego przełożył Tomasz Wujewski, Międzynarodowe CentrumKultury, Kraków 2016, ss. 353

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Dmitruk, S. Wspomnienia Zofii (Klimczuk) – mniszki prawosławnego monasteru w Radecznicy

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Jēkabsons, Ē. Stosunki łotewsko-polskie jesienią 1919 roku: kontekst rosyjskiej białej armii Bermondta

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wojtkowiak, J. Represje wobec tak zwanych inorodców, oficerów Armii Czerwonej w czasie wielkiej czystki

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Kruszyński, M. Wokół dyskusji o przedwojennej inteligencji, uniwersytetach i wreszcie robotnikach na uniwersytetach (1945–1956). Uwag kilka

Find similar objects  |  Add to bibliography