English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae. Vol. 35 (2017)
Found : 510
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae. Vol. 35 (2017), 1 - Spis treści

Keywords: filologia , językoznawstwo , filologia polska , kultura

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Lustra i inne // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae. Vol. 35 (2017), 2 - Wstęp

Keywords: filologia polska , językoznawstwo , filologia , kultura

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Lustra i inne // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae. Vol. 35 (2017), 2 - Spis treści

Keywords: filologia polska , językoznawstwo , filologia , kultura

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae

Keywords: filologia , kultura , filologia polska , językoznawstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae. Vol. 36 (2018), 2 - Spis treści

Keywords: kultura , filologia , językoznawstwo , filologia polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia

Keywords: czasopisma naukowe , historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

The onomastic discourse analysis

Rutkowski, Mariusz

Keywords: onomastyka słowacka , analiza dyskursu

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae. Vol. 36 (2018), 1 - Spis treści

Keywords: kultura , językoznawstwo , filologia , filologia polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae. Vol. 36 (2018), 1 - Wstęp

Keywords: filologia polska , filologia , językoznawstwo , kultura

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Homo legens – gatunek zagrożony?

Żuraw, Monika

Keywords: filologia polska , językoznawstwo , filologia , kultura

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Eliza Orzeszkowa – entuzjastka portretowania fizjonomicznego (część II)

Skorupa, Ewa

Keywords: językoznawstwo , kultura , filologia , filologia polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

(Auto)kreacje pamięci. Kilka uwag o „Matka odchodzi” Tadeusza Różewicza

Zdunik, Michał

Keywords: kultura , językoznawstwo , filologia , filologia polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Maryla Wolska jako twórczyni liryki kobiecej

Klewinowska, Katarzyna

Keywords: filologia polska , językoznawstwo , filologia , kultura

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Przysłowie w świetle danych systemowych

Wasiuta, Sebastian

Keywords: filologia , kultura , filologia polska , językoznawstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae. Spis treści Vol. 6 (1988)

Keywords: filologia , kultura , filologia polska , językoznawstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography