polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia Vol. 53 (1998)
Found : 1104
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C, Biologia Vol. 53 (1998). Spis treści

Keywords: biologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Profesor dr Zbigniew Lorkiewicz w 70 rocznicę urodzin

Keywords: biografia naukowa , Lorkiewicz, Zbigniew (1923-2001)

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Naturalne i antropogeniczne zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych w lasach okolic Lublina

Łuczycka-Popiel, Anna

Keywords: Lublin (region) , roślinność leśna , rozmieszczenie roślin , synantropizacja , zbiorowiska roślinne

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Rośliny z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin na Lubelszczyźnie

Fijałkowski, Dominik (1922-2015)

Keywords: ekologia , Lubelszczyzna , ochrona roślin , Polska Czerwona Księga Roślin , rośliny zagrożone

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Rośliny pontyjskie na Lubelszczyźnie

Fijałkowski, Dominik (1922-2015)

Keywords: Lubelszczyzna , rosliny kserotermiczne , rośliny pontyjskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Rośliny borealne we florze Lubelszczyzny

Fijałkowski, Dominik (1922-2015)

Keywords: Lubelszczyzna , rosliny borealne , rozmieszczenie roślin

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Expansion of Puccinellia distans (Jacq.) Parl. in the city of Tarnów

Święs, Florian (1939-2015)

Keywords: Puccinellia distans , rozmieszczenie roślin , Tarnów (region)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Expansion of Iva xanthiifolia N u 11. in the city of Lvov

Soroka, Mirosława

Keywords: fitosocjologia , Iva xanthiifolia , Lwów (Ukraina ; region) , roślinność ruderalna , rozmieszczenie roślin

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Roślinność murów starej zabudowy miasta Lublina

Karczmarz, Kazimierz

Keywords: fitosocjologia , Lublin , stara zabudowa miejska , zbiorowiska roślinne

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Zespoły i zbiorowiska roślinne Kazimierskiego Parku Krajobrazowego III. Zespoły leśne i zaroślowe

Kucharczyk, Marek

Keywords: fitosocjologia , Kazimierski Park Krajobrazowy , rosliny leśne , rośliny zaroślowe , zbiorowiska roślinne

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Glony torfowiska Brzeziczno

Lecewicz, Wanda

Keywords: glony , torfowiska , torfowisko "Brzeziczno"

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Roślinność wodna i przybrzeżna jeziora Moszne w Poleskim Parku Narodowym

Popiołek, Zygmunt (1942-1996)

Keywords: Moszne (jezioro) , Poleski Park Narodowy , Polska Południowo-Wschodnia , roslinność przybrzeżna , roślinność wodna

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Nowe stanowiska interesujących grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) w południowo-wschodniej Polsce

Flisińska, Zofia

Keywords: grzyby wieloowocnikowe (Macromycetes) , Polska Południowo-Wschodnia , rozmieszczenie grzybów

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Niektóre metale ciężkie w glebach Tatrzańskiego Parku Narodowego

Górski, Michał

Keywords: gleby górskie , Tatrzański Park Narodowy , zawartość metali ciężkich

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Wykaz publikacji profesora dra Zbigniewa Lorkiewicza

Keywords: bibliografia naukowa , Lorkiewicz, Zbigniew (1923-2001)

Find similar objects  |  Add to bibliography