polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. Vol. 30 (2017)
Found : 1752
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. Vol. 30 (2017), 4 - Recenzenci czasopisma w 2017 r.

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Zagrożenia w sferze działań pomocowych // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. Vol. 30 (2017), 4 Spis treści

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. Vol. 30 (2017), 1 - Spis treści

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. Vol. 30 (2017), 2 - Spis treści

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Pedagogika bezpieczeństwa w kontekście współczesnych zagrożeń w życiu społecznym

Bera, Ryszard

Keywords: pedagogika

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Przeciwdziałanie zjawisku ageizmu na przykładzie miasta Lublin

Herman, Aleksaander

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Trudności w pracy zawodowej pracowników socjalnych – wybrane konteksty

Kanios, Anna

Keywords: pedagogika , pracownicy socjalni , psychologia , warunki pracy

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Ethos i tożsamość służby a bezpieczeństwo pracowników służb społecznych

Żukiewicz, Arkadiusz

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Zagrożona praca socjalna – o uwarunkowaniach orientowania działań pracowników socjalnych

Jarkiewicz, Anna

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Inicjowanie zmian w diadzie pracownik socjalny – klient

Czechowska-Bieluga, Marta

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Ryzyko wypalenia zawodowego pracowników służb społecznych

Zbyrad, Teresa

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Trudności i zagrożenia wynikające z angażowania wolontariuszy w działania pomocowe

Zielińska, Patrycja

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej wobec zawodowych zagrożeń

Gebel, Tomasz

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Zagrożenia w pracy z osobami starszymi – wybrane zagadnienia

Gołębiowska, Paulina

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography