English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. Vol. 28 (2015), 2
Found : 1545
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. Vol. - 28 (2015), 1 - Wstęp

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Peculiarities of Formation of Professional Competence of Future Teachers at Pedagogical University

Maschak, Svitlana

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Psycho-Pedagogical Support of Gifted Preschoolers

Palasevych, Iryna

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Obraz siebie u młodzieży wyalienowanej

Tomaszek, Katarzyna

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Professional Deformations: Tendencies, Dynamics and Risks of Manifestation

Virna, Zhanna

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

The Сreative Development of a Preschool Child’s Individuality by Means of the National Fairy Tale

Hevko, Oksana

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Axiopsychological Refutation of Totalitarian Ideologisms in the Era of Globalization

Karpenko, Zinoviia

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Role of Cartoons in Moral Education of Senior Preschoolers

Gorodyska, Violeta

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Personal Comprehension of Meaning: Content, Strategies, Peculiarities

Karpenko, Yevhen

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Cyberbullying z perspektywy nastolatków i ich rodziców

Rzepa, Teresa Nella

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Postrzeganie pracy przez osoby niesłyszące i słabosłyszące

Domagała-Zyśk, Ewa

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Trajektoria w analizach cierpienia osób z nagłą utratą sprawności

Barłóg, Krystyna

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wybrane aspekty funkcjonowania osóbz niepełnosprawnością w rolach rodzicielskich

Górnicka, Beata

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Społeczny wymiar współczesnej koncepcji niepełnosprawności intelektualnej

Kazanowski, Zdzisław

Keywords: pedagogika , psychologia

Find similar objects  |  Add to bibliography