polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I, Philosophia-Sociologia. Vol. 29 (2004)
Found : 386
View:
1. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio I, Philosophia-Sociologia. Vol. 29 (2004) - Spis treści

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I, Philosophia-Sociologia. Vol. 30 (2005) - Spis treści

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I, Philosophia-Sociologia

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Wprowadzenie do filozofii nieokreślenia Jakuba Litwina

Kielar, Dorota

Keywords: filozofia nieokreślenia , Litwin, Jakub (1920-1984)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Między średniowieczem a oświeceniem. Destrukcja i rekonstrukcja jedności europejskiej

Czarnecki, Zdzisław Jerzy (1934-)

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Lech Gawor [red.], Filozofia wobec XXI wieku, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, ss. 266 [recenzja]

Niczyporuk, Danuta

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I, Philosophia-Sociologia. Vol. 30 (2005) - Wstęp

Jakuszko, Honorata

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio I, Philosophia-Sociologia. Vol. 28 (2003) - Spis treści

Keywords: filozofia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Mackiewicz, Witold, Ludzie i idee. Polska filozofia najnowsza, Witmark, Warszawa 2003, ss. 229 [recenzja]

ZW

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Czesław Bartnik [red.], Misterium Człowieka, Lublin 2004, ss. 446 [recenzja]

Bochenek, Krzysztof

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Dębowski, Jan, Człowiek i przyroda w polskiej mysli filozoficznej XVI-XIX wieku (Zarys problematyki), Wydawnictwo WSP, Olsztyn 1997, ss. 103 [recenzja]

Becker, Piotr

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Humanizm. Tradycje i przyszłość, Studia Etyczne i Estetyczne, zbiór szósty, Lublin 2003, ss. 302

Osina, Jakub

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Zygmunt Bauman, Razem osobno, WL, Kraków 2003, ss. 308 [recenzja]

Rarot, Halina

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Myśl etyczna w Polsce w latach 1895-1918

Tyburski, Włodzimierz (1943-)

Keywords: 1870-1914 , 1900-1945 , etycy polscy , myśl etyczna , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I, Philosophia-Sociologia. Vol. 29 (2004) - Słowo wstępne

Gawor, Leszek (1955- )

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography