polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I, Philosophia-Sociologia. Vol. 27 (2002)
Found : 540
View:
1. 

Humanizm. Tradycje i przyszłość, Studia Etyczne i Estetyczne, zbiór szósty, Lublin 2003, ss. 302

Osina, Jakub

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Dystans i tolerancja

Sak, Jarosław Jerzy

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio I, Philosophia-Sociologia. Vol. 29 (2004) - Spis treści

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Andrzej Walicki, Rosja, katolocyzm i sprawa polska, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2002, ss. 462

Lewicz, Iwona

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Tożsamość kulturowa cywilizacji europejskiej. O potrzebie aksjologicznej „metanoi”

Kociuba, Maciej

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Między średniowieczem a oświeceniem. Destrukcja i rekonstrukcja jedności europejskiej

Czarnecki, Zdzisław Jerzy (1934-)

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Europa a korzenie islamskiego gniewu

Szajkowski, Bogdan

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Europa w filozofii Włodzimierza Sołowjowa– zarys problemu

Ostrowski, Andrzej

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Europa a świat słowiański – ujęcie panslawistyczne

Stefaniuk, Tomasz

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Żywot człowieka masowego. Stanisława Ignacego Witkiewicza wizja przeobrażeń społeczeństwa europejskiego

Kulińska, Agata

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Arnold J. Toynbee. Zagrożenia i perspektywy Zachodu

Kowalik, Małgorzata

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Edward Horace Man – kolonialny etnograf wyspiarzy nikobarskich

Rajewski, Maciej

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Krótka historia buddyzmu w Europie

Kosior, Krzysztof

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Problematyka Wschodu i Zachodu w perspektywie filozofii religijnej Mikołaja Bierdiajewa

Lewicz, Iwona

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Specyficzne cechy filozofii hiszpańskiej

Jagłowski, Mieczysław

Keywords: filozofia , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography