English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 38 (2014)
Found : 242
View:
1. 

Krótka historia Biblioteki Wspomnień

Buczkowska, Maria

Keywords: historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Res Historica: czasopismo Instytutu Historii UMCS Nr 36 (2013). Spis treści

Keywords: historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Jońca, Maciej : Prawo rzymskie. Marginalia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss. 342 : [recenzja]

Słapek, Dariusz. Rec.

Keywords: historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Metodologiczne problemy historii wizualnej

Witek, Piotr

Keywords: historia wizuakna , metodologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

"Edukacja w miejscach pamięci w Polsce. Tendencje i kierunki rozwoju". Konferencja naukowa zorganizowana przez Państwowe Muzeum na Majdanku i Instytut Historii UMCS, Lublin, 11 października 2012 r.

Stępnik, Andrzej

Keywords: historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Studenci Instytutu Historii UMCS laureatami konkursu projektowego

Solska, Ewa

Keywords: historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Hoszowska, M. Szkoła Szymona Askenazego

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Profesor Mykoła Krykun doktorem honoris causa UMCS

Gmiterek, Henryk (1950-)

Keywords: historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Sprawozdanie z konferencji "Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach", Lublin, 18-19 października 2012 r.

Ausz, Mariusz

Keywords: historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Sprawozdanie z konferencji "Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce", Lublin, 8 listopada 2012 r.

Czarnota, Tomasz

Keywords: historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Sprawozdanie z konferencji "Powstanie styczniowe 1863 r. i carskie więzienia w Królestwie Polskim", Lublin, 8 maja 2013 r.

Maleszyk, Ryszard

Keywords: historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

W sprawie publikacji o Lubelskiej Delegaturze Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym : [recenzja]

Dąbrowski, Karol. Rec.

Keywords: historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

O potrzebie badań nad Rzymską Republiką, czyli "Lucjusz Korneliusz Sulla - historia i tradycja", Lublin, 15-16 kwietnia 2013 r.

Słapek, Dariusz

Keywords: historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wierzbicki, Leszek A.: Pospolite ruszenie w Polsce w drugiej połowie XVII wieku. Ostatnie wyprawy z lat 1670-1672, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, ss. 378: [recenzja]

Kupisz, Dariusz. Rec.

Keywords: historia

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Goszczyński, A. „Źródła do dziejów staropolskich podróży edukacyjnych”. Konferencja naukowa. Poznań 11–12 maja 2017 roku. Sprawozdanie

Find similar objects  |  Add to bibliography